Black & Decker GL546 Manual page 50

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Følg vedligeholdelsesvejledningen samt vejledningen til
udskiftning af tilbehør. Hold håndtag og knapper tørre, rene og
fri for olie og fedt.
Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedskrav.
Reparationer må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Elektrisk sikkerhed
Værktøjet er dobbelt isoleret; derfor er jordledning
ikke nødvendig. Kontrollér altid, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Ekstra sikkerhedsvejledning til græstrimmere
Følgende advarselssymboler findes på værktøjet:
Det anbefales at bære sikkerhedsbriller, når man
arbejder med dette værktøj.
Trimmertråden fortsætter med at løbe rundt i et par
sekunder, efter at der er slukket for værktøjet. Man
må aldrig tvinge tråden til standsning.
360˚
Hold mennesker og dyr mindst 6 meter fra
slåområdet.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj fugtighed..
Bær kraftige sko til bekyttelse af fødderne.
x
Bær lange bukser til beskyttelse af benene.
x
Før du benytter værktøjet, skal du kontrollere, at slåområdet
x
er fri for pinde, sten, tråd eller andre hindringer.
Brug kun værktøjet, mens du står op med trimmertråden
x
nede ved jorden. Tænd aldrig for værktøjet, hvis du
befinder dig i nogen anden stilling.
Bevæg dig langsomt med værktøjet. Vær opmærksom på,
x
at frisk afskåret græs er fugtigt og fedtet.
Arbejd ikke på meget stejle skråninger. Arbejd på tværs af
x
skråninger, ikke op og ned.
Man må aldrig krydse grusstier eller veje, mens værktøjet
x
er i gang.
Man må aldrig røre ved trimmertråden, mens værktøjet er
x
i gang.
Stil ikke værktøjet fra dig, før trimmertråden er
x
fuldstændigt stoppet.
Brug kun den rigtige type trimmertråd. Brug aldrig
x
trimmertråd af metal eller fiskesnøre.
Pas på, du ikke berører skærebladet til trimmertråden.
x
Vær omhyggelig med at holde strømkablet væk fra
x
trimmertråden. Vær altid opmærksom på, hvor kablet er.
50
Oversigt
1. Afbryder
2. Håndtag
3. Kabelfastspænding
4. Stik til elkabel
5. Støttehåndtag
6. Justeringsknap
7. Motorhus
8. Skæreblad til trimmertråden
9. Spolehus
10. Trimmertråd
11. Beskyttelsesskærm
Montering
Advarsel! Før montering skal man sikre sig, at værktøjet er
slukket og taget ud af stikkontakten.
Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig. A)
Fjern skruen (12) fra beskyttelsesskærmen (11).
x
Placér beskyttelsesskærmen på værktøjet som vist.
x
Tryk fast på beskyttelsesskærmen, indtil den klikker på plads.
x
Fastgør beskyttelsesskærmen med skruen.
x
Advarsel! Brug aldrig værktøjet, hvis beskyttelsesskærmen
ikke sidder ordentligt fast.
Tilslutning af værktøjet til elnettet
Sæt hunstikket på en passende forlængerledning i
x
elstikket (4).
Sno kablet gennem kabelfastspændingen (3).
x
Indsæt stikket i stikkontakten.
x
For kabler i kabelenheder: Sørg for, at kablet er snoet
gennem kabelfastspændingen, før maskinen sluttes til
stikkontakten.
Advarsel! Forlængerledningen skal være velegnet til
udendørs brug.
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo.
Det må ikke overbelastes.
Indstilling af værktøjet til trimnings- eller
kantklipningsindstilling (fig. B & C)
Værktøjet kan bruges i trimningsindstilling som vist på fig. B
eller i kantklipningsindstilling for at trimme udhængende græs
langs med græsplænekanten og blomsterbedene som vist på
fig. C.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents