Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 26

Table of Contents

Advertisement

NEDERLANDS
Instellen van de machine voor strimmen of
graskantsnijden (fig. B & C)
De machine kan worden gebruik voor strimmen zoals afgebeeld
in fig. B, of voor graskantsnijden om overhangend gras langs
graskanten en bloembedden te strimmen zoals afgebeeld in
fig. C.
Strimmen (fig. B)
Voor strimmen staat de strimkop in de stand zoals afgebeeld
in fig. B. Indien dit niet het geval is:
Druk de instelknop in (6).
x
Verdraai de kop (7), terwijl u de instelknop loslaat.
x
Zodra de kop in positie is, zal de knop vastklikken.
x
Opmerking: De kop kan slechts in één richting draaien.
Graskantsnijden (fig. C)
Voor graskantsnijden staat de strimkop in de stand zoals
afgebeeld in fig. C. Indien dit niet het geval is:
Druk de instelknop in (7).
x
Verdraai de kop (9), terwijl u de instelknop loslaat.
x
Zodra de kop in positie is, zal de knop vastklikken.
x
Opmerking: De kop kan slechts in één richting draaien.
Aan- en uitschakelen
Om het apparaat in te schakelen, drukt u de aan/uit-
x
schakelaar (1) in.
Om de machine uit te schakelen, laat u de aan/uit-
x
schakelaar los.
Tips voor optimaal gebruik
Strimmen
Houd de machine vast zoals afgebeeld in fig. B.
x
Zwaai de strimmer langzaam heen en weer.
x
Ga bij het bewerken van lang gras laag voor laag te werk
x
vanaf de bovenkant. Neem kleine stroken.
Houd de machine uit de buurt van harde voorwerpen en
x
fijne beplanting.
Verminder de belasting als de machine langzamer begint
x
te draaien.
Graskantsnijden
De beste resultaten worden bereikt op kanten die dieper zijn
dan 50 mm.
Gebruik de machine niet voor het maken van kanten.
x
Gebruik een spade om kanten te maken.
Geleid de machine zoals afgebeeld in fig. C.
x
Houd de machine een beetje schuin om een nauwkeuriger
x
kant te snijden.
26
Algemeen
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste alleen droog
x
gras bewerken.
Onderhoud
Uw machine is ontworpen om gedurende langere periode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Voortdurend
tevreden gebruik is afhankelijk van correct onderhoud en
regelmatig schoonmaken.
Waarschuwing! Zorg vóór aanvang van
onderhoudswerkzaamheden dat de machine is uitgeschakeld
en de netstekker van het lichtnet is losgekoppeld.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw machine
x
met een zachte borstel of een droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een
x
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Reinig regelmatig het snijdraad en de spoel met een
x
zachte borstel of een droge doek.
Gebruik regelmatig een botte krabber om gras en vuil uit
x
de beschermkap te verwijderen.
Aanbrengen van een nieuwe draadspoel (fig. D & E)
Vervangende draadspoelen zijn verkrijgbaar bij uw
Black & Decker-dealer (catalogusnr. A6441).
Complete cassettes met een draadspoel zijn eveneens
verkrijgbaar (catalogusnr. A6442).
Houd de lippen (13) ingedrukt en verwijder het
x
spoeldeksel (14) van de behuizing (15) (fig. D).
Verwijder de lege spoel (16) uit het spoeldeksel.
x
Verwijder vuil en gras uit het spoeldeksel en de behuizing.
x
Neem de nieuwe spoel en druk hem op de as in het
x
spoeldeksel. Draai de spoel een beetje totdat hij vastzit.
Haal het uiteinde van een van de snijdraden los en voer
x
het draad door een van de ogen (17) (fig. E). Het draad
dient ca. 9 cm uit het spoeldeksel te steken.
Haal het uiteinde van de andere snijdraad los en voer het
x
draad door het andere oog. Het draad dient ca. 9 cm uit
het spoeldeksel te steken.
Houd de lippen (13) op de draadspoel voor de
x
uitsnijdingen (18) in de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het netjes op zijn
x
plaats klikt.
Waarschuwing! Knip het snijdraad af als het verder dan het
snijmes (8) uitsteekt zodat het draad het mes net raakt.
Winden van nieuwe draad op een lege spoel (fig. F – H)
U kunt nieuwe snijdraad op een lege spoel winden.
Vervangende snijdraad is verkrijgbaar bij uw Black & Decker-
dealer (catalogusnr. A6440).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents