Download Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen, inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt besvær
for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket i
forbindelse med:
normal slitage
x
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
x
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug
x
af værktøjet
ulykkeshændelse
x
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted,
senest 2 måneder efter at fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på
internettet, på adressen www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.com for at registrere dit nye produkt
og for at blive holdt ajour om nye produkter og specialtilbud.
Der findes yderligere oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.com
DANSK
53

Hide quick links:

Advertisement

loading