Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 25

Table of Contents

Advertisement

Onderhoud de machine met zorg
Houd snijgereedschappen scherp en schoon om beter en veiliger
te kunnen werken. Houdt u aan de instructies met betrekking
tot het onderhoud en het vervangen van accessoires. Houd de
handgrepen en schakelaars droog en vrij van olie en vet.
Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen;
anders kan er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Elektrische veiligheid
Deze machine is dubbel geïsoleerd; een
aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor strimmers
De machine is voorzien van de volgende pictogrammen:
Draag een veiligheidsbril als u deze machine
bedient.
Het snijdraad draait nog een aantal seconden rond
nadat de machine is uitgeschakeld. Probeer nooit om
de draad zelf tot stilstand te brengen.
360˚
Houd mensen en dieren tenminste 6 m uit de buurt
van de snijdraad.
Stel de machine niet bloot aan regen.
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
x
beschermen.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
x
Controleer voordat u de machine in gebruik neemt of er
x
geen stokjes, steentjes, draad en andere obstakels op het
te bewerken oppervlak liggen.
Gebruik de machine alleen in rechtopstaande positie,
x
met het snijdraad in de buurt van de grond. Schakel de
machine nooit in een andere positie in.
Beweeg langzaam wanneer u de machine gebruikt. Houd
x
er rekening mee dat pas gemaaid gras vochtig en glad is.
Ga niet te werk op steile taluds. Bewerk taluds in stroken
x
van links naar rechts, niet van boven naar beneden.
Steek nooit grindpaden of -wegen over terwijl de machine
x
is ingeschakeld.
Raak nooit de snijdraad aan terwijl de machine is
x
ingeschakeld.
Zet de machine niet neer voordat de snijdraad volledig tot
x
stilstand is gekomen.
Gebruik uitsluitend het geschikte type snijdraad.
x
Gebruik nooit snijdraad van metaal of vislijn.
Voorkom aanraking van het snijmes.
x
Zorg dat het netsnoer uit de buurt van het snijdraad wordt
x
gehouden. Zorg dat u altijd op de hoogte bent van de
plaats waar het snoer zich bevindt.
Overzicht
1. Aan/uit-schakelaar
2. Handgreep
3. Netsnoerklem
4. Netaansluiting
5. Extra handgreep
6. Instelknop
7. Motorhuis
8. Snijmes
9. Spoelbehuizing
10. Snijdraad
11. Beschermkap
Montage
Waarschuwing! Zorg vóór aanvang van de montage dat de
machine is uitgeschakeld en de netstekker van het lichtnet is
losgekoppeld.
Aanbrengen van de beschermkap (fig. A)
Verwijder de schroef (12) uit de beschermkap (11).
x
Plaats het scherm op de machine zoals afgebeeld.
x
Duw de beschermkap stevig aan totdat hij op zijn plaats klikt.
x
Bevestig de beschermkap met de schroef.
x
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit zonder dat de
beschermkap naar behoren is aangebracht.
Aansluiten van de machine op het elektriciteitsnet
Sluit een geschikt verlengsnoer aan op de netaansluiting (4).
x
Haal het snoer door de trekontlasting (3).
x
Steek de stekker in een stopcontact.
x
Voor apparaten met aangebracht snoer: Zorg dat het
snoer door de trekontlasting is gehaald voordat de stekker
in het stopcontact wordt gestoken.
Waarschuwing! Het verlengsnoer dient geschikt te zijn voor
gebruik buitenshuis.
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
NEDERLANDS
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents