Black & Decker GL546 Manual page 27

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Verwijder de lege spoel uit de machine zoals hierboven
x
beschreven.
Verwijder het oude snijdraad uit de spoel.
x
Wind het nieuwe draad eerst op het bovenste gedeelte
x
van de spoel:
- Voer 2 cm snijdraad in een van de gaten in het
bovenste gedeelte van de spoel zoals afgebeeld.
- Wind het snijdraad op de spoel in de richting van de
pijl. Zorg dat de draad netjes in lagen op de spoel wordt
gewonden. Niet kriskras opwinden.
- Knip het snijdraad door zodra het opgewonden draad
tot de uitsparingen (19) komt.
- Stop het draad tijdelijk in de sleuven (20) aan één kant
van de spoel zoals afgebeeld.
Herhaal de bovenstaande procedure voor het tweede
x
snijdraad op het onderste gedeelte van de spoel. Stop het
draad in de ongebruikte sleuven (20).
Ga verder te werk zoals hierboven beschreven om de
x
spoel op de machine aan te brengen. Vergeet niet om het
snijdraad uit de sleuven (20) te verwijderen.
Waarschuwing! Gebruik uitsluitend het geschikte type
Black & Decker-snijdraad. Zorg dat er op beide gedeelten van
de spoel snijdraad zit.
Storingen verhelpen
Indien uw machine niet naar behoren functioneert, volg dan
onderstaande instructies. Als hierdoor het probleem niet
wordt opgelost, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
Black & Decker service-centrum.
Waarschuwing! Neem voor de werkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.
Machine draait langzaam
Controleer of de behuizing van de spoel vrij kan
x
ronddraaien. Maak indien nodig de behuizing schoon.
Controleer of het snijdraad niet meer dan 9 cm uitsteekt
x
vanaf de behuizing van de spoel. Knip indien dit wel het
geval is de draad af zodat hij net het snijmes raakt.
Automatische draadvoeding werkt niet
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het spoeldeksel
x
van de behuizing.
Licht de spoel ca. 6 mm op en trek aan het snijdraad
x
totdat het 9 cm uitsteekt vanaf de behuizing. Plaats een
nieuwe spoel met snijdraad (zie bovenstaande instructies)
indien er onvoldoende snijdraad op de spoel is overgebleven.
Druk de spoel op zijn plaats terug en draai hem een beetje
x
totdat hij vastzit.
Houd de lippen op de draadspoel voor de uitsnijdingen in
x
de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het netjes op zijn
x
plaats klikt.
Knip de snijdraad af als hij verder dan het snijmes
x
uitsteekt zodat de draad het mes net raakt.
Indien de automatische draadvoeding nog steeds niet werkt,
probeer dan de volgende suggesties:
Reinig zorgvuldig de behuizing van de spoel.
x
Verwijder de spoel en controleer of de hefboom vrij kan
x
bewegen.
Verwijder de spoel en wikkel de snijdraad af, wind het
x
daarna weer netjes op de spoel zoals hierboven
beschreven. Plaats de spoel terug volgens instructies.
Spoel is vastgelopen
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het spoeldeksel
x
van de behuizing.
Reinig zorgvuldig de behuizing van de spoel.
x
Houd de lippen op de draadspoel voor de uitsnijdingen in
x
de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het netjes op zijn
x
plaats klikt.
Milieu
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot recycleren
van afgedankte Black & Decker producten.
Deze service is kosteloos. Om gebruik van deze
service te maken, dient u het product aan een van
onze servicecentra te sturen, die voor ons de
inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Onbelast toerental
Gewicht
NEDERLANDS
GL546
V
230
AC
W
300
-1
min
9.500
kg
2,2
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents