Black & Decker GL546 Manual page 52

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Gentag ovenstående procedure for den anden trimmertråd
x
på den nederste del af spolen. Parkér tråden i de
ubenyttede riller (20).
Fortsæt som beskrevet ovenfor med at sætte spolen på
x
værktøjet. Glem ikke at løsne trimmertråden fra de riller,
hvor den er placeret (20).
Advarsel! Brug kun den rigtige type trimmertråd fra
Black & Decker. Sørg for, at der er trimmertråd i begge dele af
spolen.
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke virker korrekt, skal du gøre følgende.
Hvis dette ikke løser problemet, kontakt et Black & Decker
servicecenter.
Advarsel! Afbryd værktøjet, før du fortsætter.
Værktøjet kører langsomt
Kontrollér, at spolehuset kan rotere frit. Rens det eventuelt.
x
Kontrollér, at trimmertråden ikke stikker mere end 9 cm ud
x
fra spolehuset. Hvis det er tilfældet, skal den skæres af,
så den netop når skærebladet til trimmertråden.
Den automatiske trådføder virker ikke
Hold tapperne inde, og fjern spoledækslet fra huset.
x
Løft spolen ca. 6 mm, og træk i trimmertråden, til den
x
stikker 9 cm ud fra huset. Hvis der ikke er tilstrækkelig
meget tråd på spolen, skal du indsætte en ny spole
trimmertråd som beskrevet ovenfor.
Skub spolen på plads igen, og drej den let, indtil den
x
sidder fast.
Tilpas tapperne på spoledækslet til hullerne i huset.
x
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
x
Hvis trimmertråden stikker ud på den anden side af
x
skærebladet på trimmeren, skal den skæres af, så den
netop når skærebladet.
Hvis den automatiske trådføder stadig ikke virker, kan du
prøve følgende:
Rens omhyggeligt spolehuset.
x
Fjern spolen, og kontrollér, at armen kan bevæge sig frit.
x
Fjern spolen, og sno trimmertråden af. Vind den derefter
x
pænt på spolen igen som beskrevet ovenfor. Sæt spolen
på plads igen som beskrevet.
Spolen er blokeret
Hold tapperne inde, og fjern spoledækslet fra huset.
x
Rens omhyggeligt spolehuset.
x
Tilpas tapperne på spoledækslet til hullerne i huset.
x
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
x
52
Miljø
Når dit værktøj er udtjent, beskyt da naturen ved
ikke at smide det ud sammen med det almindelige
affald. Aflevér det på den genbrugsstation, der findes
i din kommune eller der hvor værktøjet er købt.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Ubelastet hastighed
Vægt
EU overensstemmelseserklæring
Black & Decker erklærer, at disse produkter er
i overensstemmelse med følgende:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335, EN 55014,
EN 61000, 2000/14/EØF, Græstrimmer, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Storbritannien
Lydniveauet i henhold til 2000/14/EØF:
L
(lydtryk) 81 dB(A), L
pA
L
(garanteret) 96 dB(A)
WA
Hånd/arm vægtet vibrationsværdi i henhold til EN 786:
< 2,6 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens lovlige rettigheder og
påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.
GL546
V
230
AC
W
300
-1
min
9.500
kg
2,2
GL546
(akkustisk kraft) 94 dB(A),
WA
2
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Storbritannien
1-10-2003

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents