Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 41

Table of Contents

Advertisement

Kantklippningsläge (fig. C)
Vid kantklippning ska trimningshuvudet stå i läget som visas
i figur C. Gör annars så här:
Tryck in justeringsknappen (7).
x
Vrid huvudet (9) medan du släpper knappen.
x
När huvudet är på plats spärras knappen i det nya läget.
x
Obs! Huvudet kan endast vridas i en riktning.
Start och stopp
Tryck på strömbrytaren (1) för att starta verktyget.
x
Släpp strömbrytaren för att stänga av verktyget.
x
Råd för bästa resultat
Trimning
Håll verktyget enligt figur B.
x
Sväng grästrimmaren lugnt fram och tillbaka.
x
Arbeta i flera omgångar uppifrån om gräset är långt.
x
Trimma bara lite gräs åt gången.
Undvik hårda föremål och ömtåliga växter.
x
Minska belastningen om verktyget börjar gå långsamt.
x
Kantklippning
De bästa resultaten får man om kanterna är djupare än 50 mm.
Skär inte till nya kanter med verktyget. För att göra nya
x
kanter ska du använda en kantspade.
Led verktyget enligt figur C.
x
Luta verktyget en aning om du vill klippa något närmare.
x
Allmänt
För att få bästa möjliga resultat ska du bara klippa gräs
x
som är torrt.
Skötsel
Ditt verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med
ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden
rengöring behåller verktyget sin prestanda.
Varning! Vid underhåll och skötsel skall verktyget vara
avstängt och sladden utdragen.
Rengör regelbundet verktygets luftintag med en mjuk
x
borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
x
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.
Rengör regelbundet trimtråden och spolen med en mjuk
x
borste eller torr trasa.
Använd en trubbig skrapa för att regelbundet avlägsna
x
gräs från skyddets undersida.
Byte till en ny trimtrådsspole (fig. D & E)
Du köper nya spolar med trimtråd från din Black & Decker
återförsäljare (kat.nr. A6441). Du kan också köpa hela
kassetter, med en spole med trimtråd (kat.nr. A6442).
Håll knapparna (13) intryckta och ta ut spolskyddet (14) ur
x
spolhuset (15) (fig. D).
Ta ut den tomma spolen (16) ur spolhuset.
x
Avlägsna eventuell smuts och gräs ur spolhuset och skyddet.
x
Tryck på den nya spolen på navet i spolhuset. Vrid lite på
x
spolen så att den hamnar på plats ordentligt.
Lösgör den ena änden av trimtråden och trä tråden genom
x
ett av trådhålen (17) (fig. E). Tråden ska sticka ut ca. 9 cm
utanför spolskyddet.
Lösgör änden på den andra trimtråden och trä den genom
x
det andra trådhålet. Tråden ska sticka ut ca. 9 cm utanför
spolskyddet.
Rikta knapparna (13) på spolskyddet gentemot
x
öppningarna (18) i huset.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats
x
ordentligt.
Varning! Om trimtrådarna sticker ut utanför skärbladet (8) ska
de kapas så att de bara når fram till bladet.
Linda ny tråd på en tom spole (fig. F - H)
Du kan linda ny tråd på en tom spole. Du köper nya förpackningar
med trimtråd från din Black & Decker återförsäljare
(kat.nr. A6440).
Avlägsna den tomma spolen från verktyget enligt
x
beskrivningen ovan.
Ta bort eventuell trimtråd som finns kvar på spolen.
x
Linda först på ny tråd på den översta delen av spolen.
x
Mata in 2 cm trimtråd genom ett av hålen i den övre delen
av spolen enligt figuren.
- Linda på trimtråden på spolen i pilens riktning.
Linda tråden ordentligt i olika lager. Linda inte i kors.
- Klipp av tråden när den lindade tråden kommit upp till
slitsarna (19).
- Fäst tråden tillfälligt i uttagen (20) på spolens ena sida
enligt figuren.
Gör likadant med den andra trimtråden, på spolens undre
x
del. Fäst tråden i de lediga uttagen (20).
Sätt spolen på plats enligt anvisningarna ovan. Glöm inte
x
att sedan lösgöra trimtrådarna från uttagen (20).
Varning! Använd endast trimtråd som rekommenderas av
Black & Decker. Se till att det finns trimtråd i båda
sektionerna av spolen.
SVENSKA
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents