Download Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
EG-conformiteitsverklaring
Black & Decker verklaart dat deze producten in
overeenstemming zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60335, EN 55014,
EN 61000,
2000/14/EEG, Lawn trimmer, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Verenigd Koninkrijk
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens 2000/14/EEG:
L
(geluidsdruk) 81 dB(A), L
pA
L
(gegarandeerd) 96 dB(A)
WA
Trilling op hand/arm volgens EN 786: < 2,6 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie en
de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging
van defecte onderdelen, de reparatie van het product of de
vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
x
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
x
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
x
door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
x
servicecentra of Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
28
GL546
(geluidsvermogen) 94 dB(A),
WA
2
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Verenigd Koninkrijk
1-10-2003
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.com
om te worden geïnformeerd over nieuwe producten en
speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.com

Hide quick links:

Advertisement

loading