Download Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført av noen
andre enn et autorisert Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted;
kontakt det lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår finnes også
tilgjengelig på Internet, adresse: www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på
www.blackanddecker.com for å registrere ditt nye
Black & Decker-produkt og for å holde deg oppdatert om nye
produkter og spesialtilbud. Du finner mer informasjon om
Black & Decker og produktutvalget vårt på
www.blackanddecker.com
48

Hide quick links:

Advertisement

loading