Download Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Black & Decker
serviceverksteder som benytter originale reservedeler,
ellers kan det være farlig å bruke utstyret.
Elektrisk sikkerhet
Dette verktøyet er dobbeltisolert. Jordet ledning er
derfor ikke nødvendig.Kontroller at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for gresstrimmere
Du finner følgende varselssymboler på verktøyet:
Ha på deg vernebriller når du bruker dette verktøyet.
Trimmertråden fortsetter å rotere i et par sekunder
etter at verktøyet er slått av. Prøv aldri å tvinge
tråden til å stoppe.
360˚
Ikke tillat at barn og dyr oppholder seg nærmere
arbeidsområdet enn 6 meter.
Utsett ikke verktøyet for regn eller høy fuktighet.
Bruk solide sko eller støvler, slik at du beskytter føttene.
x
Beskytt bena ved å bruke langbukser.
x
Før du bruker verktøyet, må du sjekke at arbeidsområdet
x
er fritt for kvister, steiner, ledninger og andre hindringer.
Bruk bare verktøyet i loddrett stilling, med trimmertråden
x
mot bakken. Verktøyet må aldri slås på i andre posisjoner.
Beveg deg sakte når du bruker verktøyet. Husk at nyklipt
x
gress er fuktig og glatt.
Ikke arbeid i bratte skråninger. Klipp på tvers av skråninger,
x
ikke opp- eller nedover.
Gå aldri over grusganger mens verktøyet er i gang.
x
Rør aldri trimmertråden mens verktøyet er i gang.
x
Legg ikke verktøyet fra deg før trimmertråden har stoppet
x
fullstendig.
Pass på at du bruker riktig type trimmertråd. Du må aldri
x
bruke trimmertråder av metall eller fiskesnøre.
Pass på at du ikke berører skjærekniven for trimmertråden.
x
Pass på at ledningen holdes i god avstand fra trimmertråden.
x
Pass på at du alltid vet hvor ledningen er.
Oversikt
1. Strømbryter
2. Håndtak
3. Ledningholder
4. Strøminntak
5. Støttehåndtak
6. Justeringsknapp
7. Motorhus
8. Skjærekniv for trimmertråd
9. Spolehus
10. Trimmertråd
11. Vern
Montering
Advarsel! Før monteringen, må du passe på at verktøyet er
slått av og at kontakten er trukket ut.
Montere beskyttelsen (fig. A)
Fjern skruen (12) fra beskyttelsen (11).
x
Sett beskyttelsen på maskinen som vist.
x
Trykk beskyttelsen ned til den klikker på plass.
x
Fest beskyttelsen med skruen.
x
Advarsel! Ikke bruk verktøyet med mindre vernet er satt riktig
på.
Kople verktøyet til strømtilførsel
Koble hunnpluggen på en egnet skjøteledning til
x
strøminntaket (4).
Før kabelen i en sløyfe gjennom kabelholderen (3).
x
Sett støpslet inn i et strømuttak.
x
Til koblede kabelenheter: Pass på at kabelen føres i en sløyfe
gjennom kabelholderen før du setter støpslet i kontakten.
Advarsel! Skjøteledningen må være egnet for utendørs bruk.
Bruk
Advarsel! La verktøyet jobbe med sin egen hastighet.
Ikke overbelast det.
Stille inn verktøyet for trimming eller kantklipping
(fig. B & C)
Verktøyet kan brukes i trimmerposisjon, som vist i fig. B eller i
kantklipperposisjon for klipping av gress som stikker ut fra
plenkanter og blomsterbed, som vist i fig. C.
Trimmermodus (fig. B)
Ved trimming skal trimmerhodet være i posisjonen vist i fig. B.
Hvis ikke:
Trykk inn justeringsknappen (6).
x
Roter hodet (7) mens du utløser knappen.
x
Når hodet er i riktig posisjon, kan knappen låses på plass.
x
Merk: Hodet roterer kun i én retning.
Kantklippermodus (fig. C)
Ved kantklipping skal trimmerhodet være i posisjonen vist i
fig. C. Hvis ikke:
Trykk inn justeringsknappen (7).
x
NORSK
45

Hide quick links:

Advertisement

loading