Black & Decker GL546 Manual page 47

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Advarsel! Før du går videre, trekker du ut støpslet.
Verktøyet går sakte
Sjekk at spolehuset kan rotere fritt. Rengjør det nøye,
x
om nødvendig.
Sjekk at skjæretråden ikke stikker mer enn 9 cm ut av
x
spolehuset. Hvis den gjør det, kutter du den av, slik at den
når akkurat frem til skjærekniven.
Automatisk trådmating fungerer ikke
Hold tappene inne, og fjern spolelokket fra huset.
x
Løft spolen opp ca. 6 mm og trekk i skjæretråden til den
x
stikker 9 cm ut av huset. Hvis det ikke er nok trimmertråd
igjen på spolen, installerer du en ny spole med trimmertråd
som forklart ovenfor.
Trykk spolen på plass, og drei den litt, til den sitter der
x
den skal.
Sett tappene på spoledekslet på linje med sporene i huset.
x
Trykk dekslet på huset til det klikker på plass.
x
Hvis trimmertråden stikker lengre ut enn til skjærekniven,
x
kutter du den av, slik at den akkurat når frem til kniven.
Hvis den automatiske trådmatingen fremdeles ikke fungerer,
kan du forsøke følgende:
Rengjør spolehuset nøye.
x
Ta ut spolen, og sjekk om hendelen kan beveges fritt.
x
Ta ut spolen, og vikle av trimmertråden. Vikle den så jevnt
x
på igjen som forklart ovenfor. Sett spolen på plass som
angitt.
Spolen sitter fast
Hold tappene inne, og fjern spolelokket fra huset.
x
Rengjør spolehuset nøye.
x
Sett tappene på spoledekslet på linje med sporene i huset.
x
Trykk dekslet på huset til det klikker på plass.
x
Miljø
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen ved ikke
å kaste det sammen med vanlig avfall. Lever det til
en oppsamlingsplass som finnes i din kommune eller
der hvor du kjøpte verktøyet.
Tekniske data
Spenning
Inn-effekt
Hastighet ubelastet
Vekt
Hånd/arm-vektet vibrasjonsverdi i henhold til EN 786: < 2,6 m/s
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte Black & Decker
serviceverksteder, som også gir kostnadsoverslag og reparerer
våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder finnes på
Internet, vår hjemmeside www.blackdecker.no samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har material- og/
eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunde. Garantien er i
tillegg til kundens lovlige rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar
Black & Decker seg å reparere eller bytte ut produktet med
minst mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
GL546
V
230
AC
W
300
min
-1
9.500
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er beregnet på
kg
2,2
industriell/profesjonell/yrkesmessig bruk, men til hus- og
hjemmebruk.
Samsvarserklæring for EU
Black & Decker erklærer at disse produktene overholder:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335, EN 55014,
EN 61000,
2000/14/EØF, Plentrimmer, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Storbritannia
Lydnivået, målt i henhold til 2000/14/EØF:
L
(lydtrykk) 81 dB(A), L
pA
L
(garantert) 96 dB(A)
WA
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
normal slittasje
x
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
x
at produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander,
x
emner eller ved et uhell
NORSK
GL546
(akustisk effekt) 94 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Adm. dir. for forbrukerteknikk
Storbritannia
1-10-2003
2
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents