Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL546 Manual page 56

Table of Contents

Advertisement

SUOMI
Reunaleikkuu (kuva C)
Reunaleikkuuta varten leikkuupään tulee olla kuvan C
mukaisessa asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
Paina säätönäppäintä (7).
x
Kierrä päätä (9) samalla kun vapautat näppäimen.
x
Kun leikkuupää on kohdallaan, painike lukkiutuu paikalleen.
x
Huomautus: Pää kiertyy vain yhteen suuntaan.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
x
Sammuta kone päästämällä irti virrankatkaisijasta.
x
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Viimeistely
Pidä konetta kuten kuvassa B.
x
Käännä kevyesti leikkuria puolelta toiselle.
x
Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien.
x
Leikkaa vain vähän kerrallaan.
Vältä kovia esineitä tai hentoja kasveja.
x
Jos kone alkaa käydä hitaasti, vähennä kuormitusta.
x
Reunaleikkuu
Parhaimman tuloksen saa reunoissa, jotka ovat yli 50 mm syviä.
Älä tee reunoja koneella. Tee reunat käyttäen sopivaa
x
lapiota.
Ohjaa konetta kuten kuvassa C.
x
Jos haluat leikata lähempää, kallista konetta hieman.
x
Yleiset tiedot
Paras leikkuutulos saadaan leikkaamalla kuivaa ruohoa.
x
Huolto
Kone on suunniteltu toimimaan mahdollisimman pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja
säännöllisellä puhdistuksella kone säilyttää suorituskykynsä.
Varoitus! Ennen huoltoa ja puhdistusta tulee koneen olla pois
päältä ja irti virtalähteestä.
Puhdista työkalun ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä
x
harjalla tai kuivalla rievulla.
Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
x
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Puhdista leikkuulanka ja kela säännöllisesti pehmeällä
x
harjalla tai kuivalla rievulla.
Poista ruoho ja lika säännöllisesti suojan alapuolelta
x
tylsällä kaapimella.
56
Uuden lankakelan kiinnittäminen (kuva D & E)
Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker –tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6441). Saatavilla on myös
lankakelakasettipakkauksia (tuotenro A6442).
Pidä kelan suojuksen kielekkeitä (13) painettuna ja poista
x
kelan suojus (14) kotelosta (15) (kuva D).
Poista tyhjä kela (16) kelan suojuksesta.
x
Poista kaikki lika ja ruoho kelan suojuksesta ja kotelosta.
x
Paina uusi kela suojuksen keskiöön. Kierrä kelaa hieman,
x
kunnes se kiinnittyy kunnolla paikalleen.
Löysää leikkuulangan toista päätä kelalta ja vie se reikään
x
(17) (kuva E). Lankaa täytyy tulla ulos kelan suojuksesta
noin 9 cm.
Löysää toisen leikkuulangan toista päätä kelalta ja vie se
x
toiseen reikään. Lankaa täytyy tulla ulos kelan suojuksesta
noin 9 cm.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet (13) kotelon reikiin (18).
x
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
x
paikalleen.
Varoitus! Jos leikkuulankaa ylettyy leikkuuterän (8) yli,
leikkaa lanka lyhyemmäksi niin, että se on terän kohdalla.
Uuden langan kiertäminen tyhjään kelaan (kuva F - H)
Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi leikkuulanka.
Lankapakkauksia myyvät Black & Decker –tuotteiden
jälleenmyyjät (tuotenro A6440).
Poista tyhjä kela koneesta aiempien ohjeiden mukaisesti.
x
Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
x
Kierrä ensiksi uusi lanka kelan ylimmäiseen osaan:
x
- Syötä 2 cm leikkuulankaa yhteen kelan yläosan urista
kuvan mukaisesti.
- Kierrä leikkuulanka kelalle nuolen suuntaan. Kierrä
lankaa tasaisesti eri kerroksiin. Älä kierrä sitä ristiin.
- Kun leikkuulankaa on kierretty syvennykseen (19) asti,
katkaise lanka.
- Aseta lanka väliaikaisesti uriin (20) kelan toisella
puolella kuvan mukaisesti.
Toista edellinen toimenpide toiselle leikkuulangalle
x
kiertämällä se kelan alaosaan. Aseta lanka väliaikaisesti
vapaana oleviin uriin (20).
Kiinnitä kela koneeseen aikaisempien ohjeiden
x
mukaisesti. Muista irrottaa leikkuulanka urista (20).
Varoitus! Käytä vain Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuulankaa. Varmista, että kelan molemmissa osissa on
leikkuulankaa.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents