Black & Decker GL546 Manual page 57

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Vianmääritys
Jos kone ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita.
Jos kone ei tästä huolimatta toimi, ota yhteyttä valtuutettuun
Black & Deckerin huoltopisteeseen.
Varoitus! Irrota kone virtalähteestä, ennen kuin jatkat.
Kone käy hitaasti
Tarkista, että kelan kotelo pääsee pyörimään esteettä.
x
Puhdista se varovasti tarvittaessa.
Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan kotelosta yli
x
9 cm. Jos tulee, katkaise lanka niin, että se tulee
lähemmäksi leikkuuterää.
Automaattinen langansyöttö ei toimi
Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan suojus kotelosta.
x
Nosta kelaa noin 6 mm ja vedä leikkuulankaa, kunnes sitä
x
tulee ulos kotelosta 9 cm. Jos kelalla ei ole tarpeeksi
leikkuulankaa, asenna uusi leikkuulankakela aikaisempien
ohjeiden mukaan.
Paina kela takaisin ja pyöritä sitä hieman, kunnes se
x
asettuu paikalleen.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
x
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni paikalleen.
x
Jos leikkuulankaa tulee ulos leikkuuterän yli, katkaise
x
lanka niin, että se juuri saavuttaa terän.
Jos automaattinen langansyöttö ei vieläkään toimi,
kokeile seuraavia toimenpiteitä:
Puhdista kelan kotelo huolellisesti.
x
Poista kela ja tarkista, että sen vipu pääsee liikkumaan
x
esteettä.
Poista kela, pura leikkuulanka kelalta ja kierrä se sitten
x
tasaisesti takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Laita kela takaisin aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
Kela on jumiutunut
Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan suojus kotelosta.
x
Puhdista kelan kotelo huolellisesti.
x
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon reikiin.
x
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
x
paikalleen.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton nopeus
Paino
EU:n yhdenmukaisuusilmoitus
Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan seuraavien
standardien vaatimusten mukaisia:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN 55014,
EN 61000,
2000/14/EC, Nurmikonviimeistelijä, L < 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, Iso-Britannia
Melutaso, mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti:
L
(äänenpaine) 81 dB(A), L
pA
L
(taattu) 96 dB(A)
WA
Käden painotettu tärinäarvo EN 786:n mukaisesti: < 2,6 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi (tiedot löytyvät
uusimmasta tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät valtuutetut
Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös pyytää
kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/
tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle.
Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta
niihin. Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
SUOMI
GL546
V
230
AC
W
300
-1
min
9.500
kg
2,2
GL546
(ääniteho) 94 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Iso-Britannia
1-10-2003
2
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents