Black & Decker GL546 Manual page 55

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Sähköinen turvallisuus
Tämä kone on kaksoiseristetty; siksi ei tarvita
erillistä maadoitusta. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Lisäturvallisuusohjeet nurmikonviimeistelijälle
Koneessa on seuraavat varoitusmerkit:
Käytä suojalaseja konetta käyttäessäsi.
Leikkuulanka jatkaa pyörimistään lyhyen aikaa
koneen sammutuksen jälkeen. Älä koskaan yritä
pysäyttää lankaa, vaan anna sen pysähtyä itsestään.
360˚
Työskentele vähintään 6 m:n etäisyydellä ihmisistä
ja eläimistä.
Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.
Suojele jalkojasi käyttämällä tukevia kenkiä tai saappaita.
x
Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkoja.
x
Tarkista ennen koneen käyttöä, ettei työskentelyalueella
x
ole oksia, kiviä, metallilankaa tai muita esteitä.
Käytä konetta vain pystysuorassa asennossa leikkuulanka
x
lähellä maata. Älä koskaan käynnistä konetta missään
muussa asennossa.
Liiku hitaasti, kun käytät konetta. Muista, että juuri
x
leikattu ruoho on kosteaa ja liukasta.
Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Työskentele rinteen
x
leveydeltä, älä ylös ja alas rinnettä.
Älä koskaan kuljeta konetta sora- tai hiekkateiden yli
x
langan pyöriessä.
Älä koskaan kosketa leikkuulankaa koneen ollessa käynnissä.
x
Älä laita konetta maahan, ennen kuin leikkuulanka on
x
täysin pysähtynyt.
Käytä ainoastaan oikean tyyppistä leikkuulankaa. Älä
x
koskaan käytä metallista leikkuulankaa tai ongensiimaa.
Älä koske langan leikkuuterään.
x
Pidä sähköjohto pois leikkuulangan tieltä. Varmista,
x
että tiedät aina johdon sijainnin.
Yleiskatsaus
1. Virrankatkaisija
2. Kädensija
3. Johtopidätin
4. Virransyöttöliitäntä
5. Lisäkädensija
6. Säätönäppäin
7. Moottorikotelo
8. Langan leikkuuterä
9. Kelakotelo
10. Leikkuulanka
11. Suoja
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kokoamista varmista, että kone on pois
päältä eikä sitä ole liitetty virtalähteeseen.
Suojan kiinnittäminen (kuva A)
Irrota ruuvi (12) suojasta (11).
x
Aseta suoja koneeseen kuvan osoittamalla tavalla.
x
Paina suojaa lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
x
Kiinnitä suoja ruuvilla.
x
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos suojaa ei ole
kiinnitetty oikein paikalleen.
Koneen liittäminen verkkovirtaan
Kiinnitä sopivan jatkojohdon naarasliitin
x
virransyöttöliitäntään (4).
Kierrä johto johdon pidikkeen kautta (3).
x
Laita pistoke virtalähteeseen.
x
Langoitetuille johtoyksiköille: Varmista, että johto on
kierretty johdon pidikkeen kautta ennen kuin kiinnität
johdon verkkovirtaan.
Varoitus! Jatkojohdon tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettu.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Koneen asettaminen viimeistely- tai
reunaleikkuuasentoon (kuvat B & C)
Konetta voidaan käyttää joko viimeistelyyn kuten kuvassa B tai
reunaleikkuuseen ruohon leikkaamiseksi nurmikon ja
kukkapenkkien reunoilta kuten kuvassa C.
Viimeistely (kuva B)
Viimeistelyä varten leikkuupään tulee olla kuvan B mukaisessa
asennossa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:
Paina säätönäppäintä (6).
x
Kierrä päätä (7) samalla kun vapautat näppäimen.
x
Kun leikkuupää on kohdallaan, painike lukkiutuu
x
paikalleen.
Huomautus: Pää kiertyy vain yhteen suuntaan.
SUOMI
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents