Black & Decker GL546 Manual page 51

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Trimningsindstilling (fig. B)
Til trimning skal trimmerens hoved være i den position, der er
vist på fig. B. Hvis den ikke er det, skal du gøre følgende:
Tryk på justeringsknappen (6).
x
Drej hovedet (7), mens knappen slippes.
x
Når hovedet er i position, låser knappen på plads.
x
Bemærk: Hovedet vil kun dreje i den ene retning.
Kantklipningsindstilling (fig. C)
Til kantklipning skal trimmerens hoved være i den position,
der er vist på fig. C. Hvis den ikke er det, skal du gøre følgende:
Tryk på justeringsknappen (7).
x
Drej hovedet (9), mens knappen slippes.
x
Når hovedet er i position, låser knappen på plads.
x
Bemærk: Hovedet vil kun dreje i den ene retning.
Start og stop
Tænd for værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
x
Sluk for værktøjet ved at slippe afbryderen.
x
Gode råd til optimalt brug
Trimning
Hold værktøjet som vist på fig. B.
x
Sving trimmeren blødt fra side til side.
x
Hvis du arbejder i højt græs, skal du slå det i flere omgange
x
fra toppen. Tag små afskæringer ad gangen.
Hold værktøjet væk fra hårde objekter og sarte planter.
x
Hvis værktøjet begynder at køre langsomt,
x
skal belastningen reduceres.
Kantklipning
Du opnår de mest optimale klipningsresultater på kanter, der
er dybere end 50 mm.
Brug ikke værktøjet til at lave kanter med. Brug i stedet en
x
kantspade.
Før værktøjet som vist på fig. C.
x
Stil værktøjet skråt, hvis du vil lave en tættere klipning.
x
Generelt
Hvis du vil opnå optimale klipperesultater, skal du kun
x
klippe, når græsset er tørt.
Vedligeholdelse
Værktøjet er beregnet til at være i drift gennem en længere
periode med minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt
regelmæssig rengøring.
Advarsel! Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal
værktøjet slukkes og tages ud af stikkontakten.
Man skal regelmæssigt rengøre værktøjets
x
ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
Rens med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig
x
klud. Der må ikke bruges slibemidler eller
opløsningsmidler.
Rens regelmæssigt trimmertråden og spolen med en blød
x
børste eller en tør klud.
Brug jævnligt en stump skraber til at fjerne græs og snavs
x
fra undersiden af beskyttelsesskærmen.
Isætning af en ny trimmertråd-spole (fig. D & E)
Nye spoler med trimmertråd kan fås hos din Black & Decker-
forhandler (cat. no. A6441). Desuden kan man få en hel
kassette med en spole med trimmertråd (cat. no. A6442).
Tryk tapperne (13) ind og hold dem, og fjern spoledækslet
x
(14) fra huset (15) (fig. D).
Fjern den tomme spole (16) fra spoledækslet.
x
Fjern al snavs og græs fra spoledækslet og -huset.
x
Tag den nye spole, og skub den på navet i spoledækslet.
x
Drej spolen let, til den sidder fast.
Klip enden af en af trimmertrådene, og stik den ind
x
gennem et af øjerne (17) (fig. E). Tråden skal stikke
ca. 9 cm ud fra spoledækslet.
Klip enden af den anden trimmertråd, og før den ind
x
gennem det andet øje. Tråden skal stikke ca. 9 cm ud fra
spoledækslet.
Tilpas tapperne (13) på spoledækslet til hullerne (18)
x
i huset.
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
x
Advarsel! Hvis trimmertrådene stikker ud på den anden side
af skærebladet på trimmeren (8), skal de skæres af, så de
netop når skærebladet.
Sådan snos en ny tråd på en tom spole (fig. F – H)
Du kan sno en ny trimmertråd på en tom spole. Nye pakker
med trimmertråd kan fås hos din Black & Decker-forhandler
(cat. no. A6440).
Fjern den tomme spole fra værktøjet som beskrevet
x
ovenfor.
Fjern al resterende trimmertråd fra spolen.
x
Vind den nye tråd på den yderste del af spolen først:
x
- Stik 2 cm af trimmertråden ind i en af rillerne i den
øverste del af spolen som vist.
- Sno trimmertråden på spolen i pilens retning.
Sørg for at sno tråden pænt og i lag. Lav ikke vindinger
på kryds og tværs.
- Når den vundne trimmertråd er nået til markeringerne
(19), skæres tråden af.
- Sæt tråden midlertidigt ind i rillerne (20) på den ene
side af spolen som vist.
DANSK
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents