Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Pytanie
Dlaczego ładowanie
akumulatorów
odbiornika zajmuje
więcej niż 8 godzin?
Elektroniczna niania ma
zasięg do 300 m.
Dlaczego moje
urządzenie ma znacznie
mniejszy zasięg?
Dlaczego połączenie jest
co chwila przerywane?
Dlaczego występują
zakłócenia dźwięku?
Co dzieje się w
przypadku awarii
zasilania?
Czy moja elektroniczna
niania jest zabezpieczona
przed podsłuchiwaniem i
zakłóceniami ze strony
innych urządzeń?
Wydaje się, że niektóre z
przycisków nie działają,
gdy je naciskam. Co
robię nie tak?
Zakładany czas pracy
odbiornika to
przynajmniej 24 godziny.
Dlaczego czas działania
mojego urządzenia jest
krótszy?
Odpowiedź
Być może ustawiono zbyt wysoki poziom głośności nadajnika, co
powoduje, że zużywa on więcej energii. Zmniejsz poziom głośności
nadajnika.
Być może została włączona lampka nocna. Jeśli chcesz używać lampki
nocnej, zalecamy podłączenie nadajnika do sieci elektrycznej.
Być może podczas ładowania odbiornik jest włączony. Wyłącz
odbiornik na czas ładowania.
Urządzenie ma taki zasięg jedynie na wolnym powietrzu. W domu jego
zasięg jest ograniczony przez liczbę i rodzaj ścian i/lub sufitów
znajdujących się pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. W domu zasięg
działania urządzenia wynosi maksymalnie 50 m.
Nadajnik i odbiornik są prawdopodobnie zbyt blisko granic zasięgu
swego działania. Spróbuj umieścić je gdzie indziej lub zmniejsz
odległość między nadajnikiem a odbiornikiem. Pamiętaj, że za każdym
razem nawiązanie połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem trwa
około 30 sekund.
Jeśli akumulatory odbiornika są wystarczająco naładowane, w
przypadku awarii zasilania urządzenie będzie normalnie pracować
zarówno wtedy, gdy będzie się znajdowało na ładowarce, jak i poza nią.
Jeśli w nadajniku znajdują się baterie, w przypadku awarii zasilania
urządzenie automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne.
Zastosowana w tym modelu urządzenia technologia DECT gwarantuje
brak zakłóceń ze strony innych urządzeń oraz chroni przed
podsłuchiwaniem.
Wszystkie przyciski (poza wyłącznikiem i przyciskiem TALK) należy
naciskać krótko. Jeśli naciska się je zbyt długo, nie działają.
Po pierwszym naładowaniu akumulatorów odbiornika jego czas pracy
będzie krótszy niż 24 godziny. Akumulatory osiągają pełną pojemność
dopiero po czterokrotnym naładowaniu i rozładowaniu.
Być może ustawiono zbyt wysoki poziom głośności odbiornika, co
powoduje, że zużywa on dużo energii. Zmniejsz poziom głośności
odbiornika.
Być może ustawiono zbyt wysoki poziom czułości mikrofonu nadajnika,
co powoduje, że odbiornik zużywa dużo energii. Ustaw niższy poziom
czułości mikrofonu za pomocą przycisku SENSITIVITY na odbiorniku.
PoLski
97

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: