Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
eesti

sissejuhatus
Firma Philips Avent on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja
töökindlate toodete valmistamisele. Selle firma Philips Avent beebijälgijaga võite ööpäevaringselt
oma beebit selgelt kuulda, ilma mingisuguse häiriva mürata. DECT-tehnoloogia hoiab ära interferentsi
teiste juhtmevabade raadioseadmete vahel ja kindlustab selge signaali keskseadme ja beebiseadme
vahel.
Üldine kirjeldus (Jn 1)
Beebiseade
A
1 Sisse/välja nupp 3
2 SEES märgutuli
3 Helitugevuse +/– nupud
4 Akupatarei kontrolltuli T
5 Öötuli
6 Öötule nupp Q
7 Nupp „PAGE" (otsing)
8 Mikrofon
9 Adapter
10 Väike pistik
11 Patareipesa kaas
12 Väikese pistiku pesa
13 Patareipesa
Vanemaseade
B
1 Nupp „TALK" (kõne)
2 Märgutuli „LINK" (side)
3 Nupp „SENSITIVITY" (tundlikkus)
4 Sisse/välja nupp 3
5 Ava rihmaklambri või kaelanööri kinnitamiseks
6 Helinivoo tuled
7 Helitugevuse +/– nupud
8 Akupatarei kontrolltuli T
9 Mikrofon
10 Kõlar
11 Patareipesa
12 Rihmaklamber
13 Patareipesa kaas
14 Kaelanöör
15 Adapter
16 Laadija
17 Märgutuli „POWER" (toide)
Reisikott
C
tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
Beebijälgijat võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelise ja korralikku
,
täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.
Enne seadme ühendamist kontrollige, kas beebiseadme adapteril ja laadijal märgitud pinge
,
vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 10 °C kuni 40 °C.
,
Seadet võite kasutada toitepinge vahemikus 220 V kuni 240 V.
,
Ärge jätke beebijälgijat väga kuuma ega külma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
,

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: