Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Čeština
0
Připojení spony na opasek
1
Vložte malý čep na zadní stranu spony na opasek do otvoru na zadní straně jednotky pro
rodiče (1). Otočte sponu na opasek doleva (2), až zapadne na místo (uslyšíte
klapnutí) (Obr. 24).
odpojení spony z opasku
1
Otočte sponu na opasek doprava (1) a vyjměte ji z otvoru (2) (Obr. 25).
Připojení popruhu na krk
1
Vložte malý čep na konec popruhu na krk do otvoru na zadní straně jednotky pro rodiče (1).
Otočte popruh na krk doleva (2), až zapadne na místo (uslyšíte klapnutí) (Obr. 26).
odpojení popruhu na krk
1
Otočte popruh na krk doprava (1) a vyjměte jej z otvoru (2) (Obr. 27).
Funkce reset
Tato funkce vám umožňuje resetovat jednotku pro rodiče a dětskou jednotku na výchozí nastavení.
Tuto funkci můžete použít v případě, že vzniklý problém nelze vyřešit podle pokynů uvedených
v kapitole „Nejčastější dotazy". Každou jednotku musíte resetovat samostatně..
1
Stiskněte a přidržte tlačítko zap/vyp 3 2 sekundy a zapněte jednotku. (Obr. 11)

Poté ihned stiskněte a přidržte tlačítko pro snížení hlasitosti (-), dokud nezazní pípnutí.
(Obr. 8)
Nyní byl přístroj resetován na výchozí tovární nastavení.
,
Nyní učiňte totéž s druhou jednotkou.
výchozí nastavení
Rodičovská jednotka
-
Hlasitost reproduktoru: 1
-
Citlivost mikrofonu: 3
Dětská jednotka
-
Hlasitost reproduktoru: 3
-
Noční světlo: vypnuto
Čištění a údržba
Rodičovskou jednotku ani dětskou jednotku neponořujte do vody ani je nečistěte pod tekoucí
vodou.
Nepoužívejte čisticí sprej ani tekuté čisticí prostředky.
1
Odpojte dětskou jednotku, pokud je připojena k síťovému napájení, a vyjměte rodičovskou
jednotku z nabíječky.

Jednotku pro rodiče a dětskou jednotku čistěte vlhkým hadříkem.
skladování
Cestovní pouzdro můžete použít pro uložení elektronické chůvy při cestování.
,
Pokud nebudete elektronickou chůvu po nějakou dobu používat, vyjměte baterie a jednotky
,
s adaptérem uložte do dodávaného cestovního pouzdra.
ochrana životního prostředí
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
,
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 29).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: