Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Қайта қосу қызметі
Бұл қызмет сізге ата аналар мен нәресте бөліктеріне алдын ала орнатылған
бағдарламаны қоюға мүмкіндік береді. Сіз бұл қызметті егер келелі мәселе алдыңызға тұрып, ал
сіз оны «жиі қойылатын сұрақтар" тармағында берілген кеңестер арқылы шеше алмаған кезде
қолдануыңызға болады. Сіз әр бір бөлікті жеке қайта қосуыңыз керек.
1
Бөлікті қосу үшін қосу/өшіру түймесін 3 2 секундтай басыңыз. (Cурет 11)

Содан соң, бірден дауыс деңгейін төмендететін түймесін (-) құрал "бип" дыбысын
шығарғанша басып тұрыңыз. (Cурет 28)
Енді бөлік алдын ала орнатылған бағдарламаға қайта қосылды.
,
Енді осыны басқа бөлікпен жасаңыз.
алдын ала орнатылған бағдарлама
Ата-аналар бөлігі
-
Дауыс зорайтқыш деңгейі: 1
-
Микрофон сезімталдығы: 3
Нәресте бөлігі
-
Дауыс зорайтқыш деңгейі: 3
-
Түнгі жарық: өшірулі
Тазалау және күту
Нәресте және ата аналар бөліктерін ешқашан суға батырмаңыз және оларды ағын су
астында тазаламаңыз.
Тазалау спрейін немесе сұйық тазалағыштарды қолданбаңыз.
1
Нәресте бөлігін тоқ сымына қосулы тұрса, суырыңыз, ал ата-аналар бөлігін зарядтау
құрылғысынан алыңыз.

Нәресте және ата-аналар бөліктерінің екеуін де дымқыл шүберекпен сүртіп тазалаңыз.
сақтау
Сіз сапар шеккенде, нәресте бақылаушысын арнайы сапар шеккенде салып қоятын
,
дорбаға салуыңызға болады,
Егер сіз нәресте бақылаушыны біраз уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, онда
,
батареяларын алып тастап, ата-аналар бөлігін, нәресте бөлігін және адапторларды
қосымша берілген сапар шеккенде салып жүретін дорбашаға салып сақтаңыз.
Қоршаған айнала
Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға
,
болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу
мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз (Cурет 29).
Батарея құрамында қоршаған ортаға тигізер зиянды заттар бар. Бос батареяны
,
күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Батареяны арнайы батареялар
жинайтын орынға өткізіңіз. Құралды тастар немесе арнайы жинап алатын орынға берер
алдында батареяны алып тастаңыз.
кепілдік пен қызмет
Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе болса, Philips'тің интернет
бетіндегі www.philips.com веб-сайтын көріңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар
Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін
кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылардың Қамқорлық Орталығы жоқ
ҚазаҚша
67

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: