Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
PoLski
9
Na ładowarce zaświeci się wskaźnik POWER.
,
Zasady używania
1
Aby przetestować połączenie pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem, umieść urządzenia w tym
samym pomieszczeniu (rys. 10).
Pamiętaj, że nadajnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od odbiornika.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy wyłącznik 3 na nadajniku. (rys. 11)
Na krótko zaświeci się lampka nocna.
,
Zaświeci się wskaźnik ON.
,

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy wyłącznik 3 na odbiorniku. (rys. 1)
Wskaźniki poziomu głośności krótko zaświecą na niebiesko.
,
Na krótko zaświeci się wskaźnik naładowania akumulatorów (T).
,
Podczas próby nawiązania połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem wskaźnik LINK
,
krótko zaświeci na czerwono, a następnie zacznie migać na zielono.
Do momentu nawiązania połączenia wskaźnik LINK na odbiorniku będzie migał na zielono.
,
Potrwa to około 30 sekund. Następnie wskaźnik LINK zacznie świecić na zielono w sposób
ciągły (rys. 13).
Jeśli po 30 sekundach połączenie nie zostanie nawiązane, wskaźnik LINK zacznie migać na
,
czerwono, a odbiornik od czasu do czasu będzie emitował sygnały dźwiękowe.

Ustaw nadajnik w odległości co najmniej 1 metra od dziecka (rys. 14).
5
Ustaw odbiornik w zasięgu działania nadajnika. Pamiętaj, że odbiornik powinien znajdować się
w odległości co najmniej 1 metra od nadajnika (rys. 15).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Zasięg działania" poniżej.
Zasięg działania
Na wolnym powietrzu elektroniczna niania ma zasięg do 300 m. W zależności od otoczenia i innych
czynników zakłócających działanie, zasięg urządzenia może być mniejszy. Wewnątrz pomieszczenia
zasięg działania może wynosić do 50 m.
Suche materiały
Drewno, tynk, tektura, szkło (bez
metalowych, drucianych i ołowianych
części)
Cegła, sklejka
Żelbeton
Metalowe kraty lub pręty
Blacha metalowa lub aluminiowa
Mokre i wilgotne materiały mogą spowodować nawet całkowitą utratę zasięgu.
Właściwości
regulacja poziomu głośności głośnika
1
Krótko naciskaj przyciski regulacji głośności + i – na nadajniku, dopóki nie uzyskasz żądanego
poziomu głośności głośnika nadajnika (rys. 16).
Grubość materiału
< 30 cm
< 30 cm
< 30 cm
< 1 cm
< 1 cm
Utrata zasięgu
0–10%
5–35%
30–100%
90–100%
100%

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: