Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents

Krátce stiskněte tlačítka hlasitosti + a – na rodičovské jednotce, dokud není dosaženo
požadované úrovně citlivosti mikrofonu dětské jednotky.
Poznámka: Pokud přidržíte tlačítko SENSITIVITY nebo tlačítko hlasitosti + a – stisknuté příliš dlouho,
citlivost mikrofonu se nenastaví.
-
svítí jedna kontrolka = minimální úroveň citlivosti
-
svítí všechny kontrolky = maximální úroveň hlasitosti
Poznámka: Pokud je úroveň citlivosti mikrofonu dětské jednotky nastavena příliš vysoko, detekuje více
zvuků, a proto častěji vysílá. Výsledkem je vyšší spotřeba energie jednotkami.
Funkce pro hovor
Tlačítko TALK na rodičovské jednotce můžete použít k promlouvání k dítěti (například k jeho
utišení).
1
Stiskněte a přidržte tlačítko TALK a zřetelně hovořte do mikrofonu (Obr. 19).

Tlačítko TALK po ukončení hovoru uvolněte.
Poznámka: Když stisknete tlačítko TALK, neuslyšíte hlas dítěte.
tiché hlídání dítěte
1
Krátce stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti (–) na rodičovské jednotce, až se hlasitost zcela
vypne (Obr. 0).
Hlasitost se vypne úplně v okamžiku, kdy jsou všechny kontrolky indikace hlasitosti zhasnuté.
Pokud dětská jednotka nedetekuje žádný zvuk, všechny kontrolky na jednotce pro rodiče jsou
,
zhasnuté (Obr. 21).
Když dětská jednotka detekuje nějaký zvuk, na rodičovské jednotce se rozsvítí jedna nebo
,
několik kontrolek indikace úrovně zvuku. Čím hlasitější je zvuk, tím více kontrolek bude svítit.
noční světlo
1
Krátce stiskněte tlačítko nočního světla Q na dětské jednotce a zapněte noční světlo.
(Obr. )

Stiskněte tlačítko nočního světla Q znovu krátce a noční světlo vypněte.
Noční světlo se postupně stmívá, než zcela zhasne.
,
Poznámka: Pokud přidržíte tlačítko nočního světla Q příliš dlouho, noční světlo se nerozsvítí ani nezhasne.
Upozornění Pokud je dětská jednotka napájena bateriemi, vypněte noční světlo. Ušetříte tím energii.
vyhledání jednotky pro rodiče
Pokud jste jednotku pro rodiče někam založili a její hlasitost je zcela vypnuta, můžete použít tlačítko
PAGE na dětské jednotce a jednotku pro rodiče vyhledat.
1
Krátce stiskněte tlačítko PAGE na dětské jednotce (Obr. 23).
Rodičovská jednotka se automaticky resetuje na střední hlasitost a vydá zvukový signál.
,

Chcete-li zastavit zvukový signál vyhledávání, stiskněte znovu krátce tlačítko PAGE nebo
stiskněte libovolné tlačítko na jednotce pro rodiče.
Poznámka: Pokud přidržíte tlačítko PAGE příliš dlouho, rodičovská jednotka nevydá žádný zvukový signál.
spona za opasek a popruh na krk
Jsou-li baterie na jednotce pro rodiče dostatečně nabité, můžete přístroj nosit s sebou uvnitř domu
nebo ven, pokud si jej připevníte k opasku pomocí spony nebo jej zavěsíte na popruh na krk. Své
dítě tak budete moci sledovat i během jiných aktivit.
Čeština
9

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: