Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
rodičovská jednotka
napájení bateriemi
Rodičovská jednotka je napájena dvěma akumulátory 1,2 V AAA NiMh, které jsou součástí dodávky.
Při vkládání baterií musíte mít suché ruce a také jednotka musí být suchá.
1
Kryt přihrádky na baterie zasuňte směrem dolů a vyjměte jej (Obr. 6).

Vložte dvě dobíjecí baterie (Obr. 7).
Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.
,

Vložte kryt baterie zpět do zadní strany jednotky pro rodiče, až zapadne na místo (uslyšíte
klapnutí) (Obr. 8).

Připojte adaptér do síťové zásuvky a jednotku pro rodiče vložte do nabíječky (Obr. 9).
Na nabíječce se rozsvítí kontrolka POWER.
,
5
Nechte jednotku pro rodiče na nabíječce, dokud se baterie plně nedobijí.
Při prvním nabíjení nebo nabíjení po dlouhé době nepoužívání: vypněte
,
rodičovskou jednotku a nechte ji nabíjet nepřetržitě alespoň 10 hodin.
Nabíjení obvykle trvá 8 hodin, avšak tato doba je delší, pokud je rodičovská jednotka při
,
nabíjení zapnuta. Aby se doba nabíjení maximálně zkrátila, rodičovskou jednotku během
nabíjení vypněte.
Kontrolka POWER na nabíječce zůstane svítit, i když jsou akumulátory plně nabité.
,
Když jsou baterie plně nabité, lze používat rodičovskou jednotku bez napájení minimálně
,
 hodin.
Poznámka: Provozní doba 24 hodin je založena na předpokladu, že dětská jednotka přenáší signál 25 %
času a po zbývající čas (když dítě nevydává žádné zvuky) je v pohotovostním režimu.
Poznámka: Po prvním nabití akumulátorů rodičovské jednotky je provozní doba kratší než 24 hodin.
Akumulátory dosáhnou své plné kapacity až po čtyřech cyklech nabití a vybití.
Poznámka: Jsou-li akumulátory téměř vybité, kontrolka baterie ( T) se červeně rozsvítí. Připojte
rodičovskou jednotku k nabíječce.
Poznámka: Když jednotka pro rodiče není v nabíječce, baterie se postupně vybíjejí, i když je jednotka
vypnutá.
napájení ze sítě
1
Ujistěte se, zda jste do rodičovské jednotky vložili akumulátory.

Připojte adaptér nabíječky do síťové zásuvky a jednotku pro rodiče vložte do nabíječky
(Obr. 9).
Na nabíječce se rozsvítí kontrolka POWER.
,
Použití přístroje
1
Umístěte jednotku pro rodiče a dětskou jednotku do stejné místnosti a vyzkoušejte
spojení (Obr. 10).
Zajistěte, aby dětská jednotka byla od rodičovské jednotky ve vzdálenosti minimálně jednoho metru.

Stiskněte a přidržte tlačítko zap/vyp 3 na dětské jednotce 2 sekundy. (Obr. 11)
Noční osvětlení se krátce rozsvítí.
,
Rozsvítí se kontrolka ON.
,

Stiskněte a přidržte tlačítko zap/vyp 3 na jednotce pro rodiče 2 sekundy. (Obr. 12)
Kontrolky úrovně hlasitosti se krátce rozsvítí modře.
,
Kontrolka baterie (T) se krátce červeně rozsvítí.
,
Čeština
7

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: