Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Notă: Când bateriile sunt pe cale de a se termina, indicatorul luminos pentru verificarea bateriei ( T) va
lumina roşu.
unitatea pentru părinte
Operarea cu baterii
Unitatea pentru părinte funcţionează cu două baterii NiMh AAA reîncărcabile, de 1,2 V, furnizate
împreună cu aparatul.
Asiguraţi-vă că mâinile şi unitatea sunt uscate atunci când introduceţi bateriile.
1
Glisaţi capacul compartimentului pentru baterii în jos pentru a-l îndepărta (fig. 6).

Introduceţi două baterii reîncărcabile (fig. 7).
Asiguraţi-vă că polii + şi - ai bateriilor sunt îndreptaţi în direcţiile corespunzătoare.
,

Glisaţi capacul compartimentului pentru baterii la loc în partea din spate a unităţii pentru
părinte până se fixează în poziţie ('clic') (fig. 8).

Cuplaţi adaptorul la priza de perete şi unitatea pentru părinte la încărcător (fig. 9).
Indicatorul POWER (Alimentare) de pe încărcător se aprinde.
,
5
Lăsaţi unitatea pentru părinte în încărcător până când bateriile sunt încărcate complet.
Când efectuaţi încărcarea prima dată sau după o perioadă de neutilizare: opriţi
,
unitatea pentru părinte şi lăsaţi-o să se încarce continuu cel puţin 10 ore.
O încărcare normală durează 8 ore, dar va fi nevoie de mai mult timp în cazul în care unitatea
,
pentru părinte este pornită în timpul încărcării. Pentru a păstra durata de încărcare cât mai
scurtă posibil, opriţi unitatea pentru părinte în timpul încărcării.
Indicatorul POWER (Alimentare) de pe încărcător rămâne aprins, chiar şi atunci când
,
bateriile sunt încărcate complet.
Când bateriile sunt încărcate complet, unitatea pentru părinte poate fi utilizată fără cablu de
,
alimentare timp de cel puţin 24 ore.
Notă: Durata de funcţionare de 24 de ore se bazează pe presupunerea că unitatea pentru
copil transmite 25% din timp şi se va afla în modul standby în restul timpului (când copilul tace).
Notă: La prima încărcare a bateriilor pentru unitatea pentru părinte, aceasta funcţionează mai puţin de
24 ore. Bateriile ating capacitatea maximă numai după ce le-aţi încărcat şi descărcat de patru ori.
Notă: Atunci când bateriile sunt aproape descărcate, indicatorul luminos pentru verificarea bateriei (T)
luminează roşu intermitent. Conectaţi unitatea pentru părinte la încărcător.
Notă: Când unitatea pentru părinte nu se află în încărcător, bateriile se descarcă treptat, chiar şi în cazul
în care unitatea pentru părinte este oprită.
Operarea cu adaptorul electric
1
Asiguraţi-vă că aţi introdus bateriile reîncărcabile în unitatea pentru părinte

Cuplaţi adaptorul încărcătorului la priza de perete şi unitatea pentru părinte la
încărcător (fig. 9).
Indicatorul POWER (Alimentare) de pe încărcător se aprinde.
,
utilizarea aparatului
1
Amplasaţi unitatea pentru părinte şi unitatea pentru copil în aceeaşi cameră pentru a testa
conexiunea (fig. 10).
Asiguraţi-vă că unitatea pentru copil se află la cel puţin 1 m/3 ft de unitatea pentru părinte.

Menţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit 3 al unităţii pentru copil timp de cel puţin 2 secunde.
(fig. 11)
roMână
101

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: