Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
uvod
Cilj kompanije Philips/Avent je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu da pruže
potrebnu sigurnost. Ovaj Philips/Avent baby monitor pruža celodnevnu podršku i garantuje da ćete
uvek čuti svoju bebu bez šumova koji ometaju. DECT tehnologija garantuje da neće biti smetnji sa
drugih bežičnih aparata i čist signal između roditeljske jedinice i jedinice za bebu.
Opšti opis (Sl. 1)
Jedinica za bebu
A
1 Dugme za uključivanje/isključivanje 3
2 Lampica ON (napajanje)
3 Dugmad +/– za jačinu zvuka
4 Lampica za proveru baterije T
5 Noćno svetlo
6 Dugme za noćno svetlo Q
7 Dugme PAGE (pronalaženje)
8 Mikrofon
9 Adapter
10 Mali utikač
11 Poklopac odeljka za baterije
12 Utičnica za mali utikač
13 Odeljak za baterije
Roditeljska jedinica
B
1 Dugme TALK (pričanje)
2 Lampica LINK (indikator veze)
3 Dugme SENSITIVITY (osetljivost)
4 Dugme za uključivanje/isključivanje 3
5 Otvor za kopču za kaiš i traku za nošenje oko vrata
6 Svetla koja označavaju nivo zvuka
7 Dugmad +/– za jačinu zvuka
8 Lampica za proveru baterije T
9 Mikrofon
10 Zvučnik
11 Odeljak za baterije
12 Kopča za kaiš
13 Poklopac odeljka za baterije
14 Remen oko vrata
15 Adapter
16 Punjač
17 Lampica POWER (napajanje)
Tašna za putovanja
C
važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.
Ovaj baby monitor je zamišljen da bude pomoć. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću
,
pažnju odraslih i ne treba da se koristi kao zamena.
Pre nego što priključite jedinicu za bebu i punjač, proverite da li napon naznačen na
,
adapterima jedinice za bebu i punjaču odgovara naponu lokalne električne mreže.
Koristite i odlažite aparat pri temperaturama između 10°C i 40°C.
,
Aparat odgovara električnoj mreži sa naponom od 220 do 240 V.
,
Nemojte izlagati aparat izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili direktnoj sunčevoj
,
svetlosti.
srPski
17

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: