Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Čeština

Otázka
Proč reaguje jednotka pro
rodiče příliš rychle na jiné
zvuky?
Proč reaguje rodičovská
jednotka na zvuky dítěte
pomalu?
Proč se baterie v dětské
jednotce příliš rychle
vybíjejí?
Proč doba nabíjení
rodičovské jednotky
přesahuje 8 hodin?
Provozní dosah
elektronické chůvy je 300
metrů. Proč moje
elektronická chůva
funguje pouze na
mnohem menší
vzdálenosti?
Proč tak často dohází
k výpadkům spojení? Proč
se přerušuje zvuk?
Co se stane při výpadku
napájení?
Odpověď
Úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena
příliš nízko. Na rodičovské jednotce zvyšte pomocí tlačítka
SENSITIVITY úroveň citlivosti mikrofonu.
Jednotka pro rodiče a dětská jednotka mohou být mimo vzájemný
dosah. Snižte vzdálenost mezi oběma jednotkami.
Dětská jednotka rovněž detekuje jiné zvuky, které nevydává
dítě. Přesuňte dětskou jednotku blíže k dítěti (ale dodržte minimální
vzdálenost 1 metr).
Úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena
příliš vysoko. Na rodičovské jednotce snižte pomocí tlačítka
SENSITIVITY úroveň citlivosti mikrofonu.
Úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena
příliš nízko. Na rodičovské jednotce zvyšte pomocí tlačítka
SENSITIVITY úroveň citlivosti mikrofonu.
Úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena
příliš vysoko, což způsobí, že dětská jednotka častěji vysílá. Na
rodičovské jednotce snižte pomocí tlačítka SENSITIVITY úroveň
citlivosti mikrofonu.
Hlasitost dětské jednotky může být nastavena příliš vysoko, což
způsobí, že jednotka spotřebovává mnoho energie. Nastavte hlasitost
dětské jednotky na nižší úroveň.
Patrně jste zapnuli noční světlo. Pokud chcete noční světlo používat,
doporučujeme dětskou jednotku napájet ze sítě.
Jednotka je během nabíjení patrně zapnuta. Jednotku pro rodiče
během nabíjení vypněte.
Uváděný dosah platí pouze v exteriéru. Uvnitř budovy je provozní
dosah omezen v závislosti na počtu a typu stěn, případně i stropů.
Uvnitř budovy bude provozní dosah až 50 metrů.
Dětská jednotka a jednotka pro rodiče jsou pravděpodobně blízko
k maximální hodnotě provozního dosahu. Zkuste jiné umístění nebo
snižte vzdálenost mezi jednotkami. Pamatujte, že když přemístíte
jednu nebo obě jednotky, trvá asi 30 sekund, než se spojení znovu
vytvoří.
Pokud je rodičovská jednotka dostatečně nabitá, pokračuje v provozu
i po výpadku napájení, bez ohledu na připojení nabíječky. Pokud jsou
v dětské jednotce baterie, jednotka se v případě výpadku napájení
automaticky přepne na napájení bateriemi.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: