Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
namestitev ovratnega paščka
1
Sponko na koncu ovratnega paščka vstavite v odprtino na hrbtni strani starševske enote (1).
Ovratni pašček obrnite v levo (2), da zaskoči na svoje mesto ("klik") (Sl. 26).
odstranitev ovratnega paščka
1
Ovratni pašček obrnite v desno (1) in vzemite iz odprtine (2) (Sl. 27).
Ponastavitvena funkcija
Ta funkcija vam omogoča ponastavitev starševske enote in otroške enote na privzeto nastavitev.
Uporabite jo lahko ob težavah, ki jih ne morete odpraviti, če sledite nasvetom v poglavju "Pogosto
zastavljena vprašanja". Vsako enoto morate ponastaviti posebej.
1
Za vklop enote pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 3  sekundi. (Sl. 11)

Nato takoj pritisnite in držite gumb za znižanje glasnosti (-), dokler aparat piska. (Sl. 28)
Enota je bila ponastavljena na tovarniške nastavitve.
,
Sedaj naredite isto na drugi enoti.
Privzete nastavitve
Starševska enota
-
Glasnost zvočnika: 1
-
Občutljivost mikrofona: 3
Otroška enota
-
Glasnost zvočnika: 3
-
Svetilka: izklopljeno
Čiščenje in vzdrževanje
Starševske in otroške enote ne potapljajte v vodo in ju ne čistite pod tekočo vodo.
Ne uporabljajte čistilnega razpršila in/ali tekočega čistila.
1
Otroško enoto izključite iz električnega omrežja in starševsko enoto vzemite iz polnilnika.

Starševsko in otroško enoto čistite z vlažno krpo.
shranjevanje
Potovalno torbico lahko uporabljate za shranjevanje otroškega monitorja med potovanjem.
,
Če otroškega monitorja ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije ter starševsko in
,
otroško enoto in adapterja shranite v priloženo potovalno torbico.
okolje
Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja (Sl. 29).
Baterije vsebujejo snovi, ki so okolju škodljive. Ne zavrzite jih skupaj z običajnimi
,
gospodinjskimi odpadki, temveč jih oddajte na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden
aparat zavržete ali oddate na uradnem zbirnem mestu, baterije odstranite.
sLovenšČina
1

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: