Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Poznámka: Keď sú batérie takmer vybité, kontrolné svetlo batérií ( T) sa rozsvieti načerveno.
rodičovská jednotka
Prevádzka na batérie
Rodičovskú jednotku napájajú dve nabíjateľné 1,2 voltové NiMh batérie typu AAA, ktoré sa dodávajú
spolu so zariadením.
Pri vkladaní batérií sa uistite, že máte suché ruky a že sú obe jednotky suché.
1
Kryt priečinka na batérie posuňte nadol, aby ste ho oddelili (Obr. 6).

Vložte dve nabíjateľné batérie (Obr. 7).
Uistite sa, že ste správne umiestnili + a - pól batérií.
,

Kryt priečinka na batérie nasuňte späť, aby zapadol na svoje miesto v zadnej časti rodičovskej
jednotky (kliknutie) (Obr. 8).

Adaptér pripojte do siete a rodičovskú jednotku položte na nabíjačku (Obr. 9).
Na nabíjačke sa rozsvieti kontrolné svetlo POWER (Napájanie).
,
5
Rodičovskú jednotku nechajte na nabíjačke dovtedy, kým sa batérie úplne nenabijú.
keď zariadenie nabíjate po prvýkrát alebo ak ste ho dlhšie nepoužívali: vypnite
,
rodičovskú jednotku a nechajte ju nepretržite nabíjať aspoň 10 hodín.
Nabíjanie bežne trvá 8 hodín, ale keď rodičovskú jednotku necháte počas nabíjania zapnutú,
,
trvá to dlhšie. Aby ste čo najviac skrátili čas nabíjania, počas nabíjania rodičovskú jednotku
vypnite.
Kontrolné svetlo POWER (Napájanie) na nabíjačke zostane zapnuté, aj keď už sú batérie plne
,
nabité.
Keď sú batérie úplne nabité, rodičovskú jednotku môžete minimálne 24 hodín používať bez
,
pripojenia do siete.
Poznámka: Prevádzkový čas 24 hodín je založený na predpoklade, že detská jednotka bude aktívne
fungovať 25% času a v zostávajúcom čase bude v pohotovostnom režime (keď dieťa nevydáva žiaden
zvuk).
Poznámka: Keď po prvýkrát nabíjate batérie rodičovskej jednotky, prevádzkový čas bude kratší ako 24
hodín. Batérie dosiahnu svoju plnú kapacitu až po štyroch nabitiach a vybitiach.
Poznámka: Keď sú batérie takmer vybité, kontrolné svetlo batérií ( T) bliká načerveno. Rodičovskú
jednotku vložte do nabíjačky.
Poznámka: Keď rodičovská jednotka nie je na nabíjačke, batérie sa postupne vybijú aj v prípade, že je
rodičovská jednotka vypnutá.
Prevádzka na elektrický prúd
1
Uistite sa, že sú v rodičovskej jednotke vložené nabíjateľné batérie

Adaptér nabíjačky pripojte do siete a rodičovskú jednotku položte na nabíjačku (Obr. 9).
Na nabíjačke sa rozsvieti kontrolné svetlo POWER (Napájanie).
,
Použitie zariadenia
1
Rodičovskú jednotku a detskú jednotku umiestnite do rovnakej miestnosti, aby ste otestovali
spojenie (Obr. 10).
Uistite sa, že sa detská jednotka nachádza vo vzdialenosti aspoň 1 meter/3 stopy od rodičovskej
jednotky.

Na detskej jednotke stlačte a na 2 sekundy podržte stlačený vypínač 3. (Obr. 11)
Na krátky čas sa rozsvieti nočné osvetlenie.
,
sLovensky
11

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: