Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
srPski
1
kopča za kaiš i traka za nošenje oko vrata
Ako su baterije na roditeljskoj jedinici dovoljno napunjene, možete poneti jedinicu sa sobom po kući
i van nje ako jedinicu okačite o svoj kaiš ili pojas pomoću kopče za kaiš ili ako je stavite oko vrata
pomoću remena oko vrata. To vam omogućava da pratite svoju bebu čak i kad se krećete.
Povezivanje kopče za kaiš
1
Stavite malu iglu sa zadnje strane kopče za kaiš u otvor sa zadnje strane roditeljske jedinice
(1). Okrenite kopču za kaiš ulevo (2) dok se ne zaključa u položaj ("klik") (Sl. 24).
uklanjanje kopče za kaiš
1
Okrenite kopču za kaiš udesno (1) i izvadite je iz otvora (2) (Sl. 25).
Povezivanje remena oko vrata
1
Stavite malu iglu na kraju remena oko vrata u otvor sa zadnje strane roditeljske jedinice (1).
Okrenite remen oko vrata ulevo (2) dok se ne zaključa u položaj ("klik") (Sl. 26).
uklanjanje remena oko vrata
1
Okrenite traku za nošenje oko vrata udesno (1) i izvadite je iz otvora (2) (Sl. 27).
Funkcija resetovanja
Ova funkcija vam omogućava da roditeljsku jedinicu i jedinicu za bebu ponovo postavite na
podrazumevane vrednosti. Ovu funkciju možete da koristite kada se pojave problemi koje ne
možete da rešite praćenjem predloga u poglavlju "Najčešća pitanja". Svaku jedinicu morate posebno
da resetujete.
1
Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 3 2 sekunde da biste uključili jedinicu.
(Sl. 11)

Onda odmah pritisnite i držite dugme (-) za smanjenje jačine zvuka dok aparat ne da zvučni
signal. (Sl. 8)
Jedinica je sada ponovo postavljena na fabričke podrazumevane vrednosti.
,
Sada učinite isto sa drugom jedinicom.
Podrazumevane postavke
Roditeljska jedinica
-
Jačina zvuka na zvučniku: 1
-
Osetljivost mikrofona: 3
Jedinica za bebu
-
Jačina zvuka na zvučniku: 3
-
Noćno svetlo: isključeno
Čišćenje i održavanje
Nemojte da uranjate roditeljsku jedinicu i jedinicu za bebu u vodu i nemojte da ih perete pod
mlazom vode.
Nemojte da koristite sprej za čišćenje i tečna sredstva za čišćenje.
1
Isključite jedinicu za bebu ako je uključena u električnu mrežu i izvadite roditeljsku jedinicu iz
punjača.

Čistite jedinicu za bebu i roditeljsku jedinicu vlažnom tkaninom.
odlaganje
Torbicu možete da koristite i za odlaganje baby monitora kada ste na putovanju.
,

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: