Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
PoLski
90
Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 10°C do 40°C.
,
Urządzenie może być zasilane napięciem w zakresie od 220 V do 240 V.
,
Nie wystawiaj urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promieni
,
słonecznych.
Upewnij się, że nadajnik i przewód zasilacza zawszę znajdują się w miejscu niedostępnym dla
,
dziecka (w odległości co najmniej 1 m od dziecka).
Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dla dziecka.
,
Nigdy nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem ani kocem.
,
Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie.
,
Nigdy nie używaj elektronicznej niani w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody.
,
Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy nadajnika ani odbiornika (nie
,
dotyczy komory baterii).
Podłączając nadajnik do sieci elektrycznej, używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do
,
urządzenia.
Do ładowania akumulatorów odbiornika używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do
,
urządzenia.
Zasilacze zawierają transformatory. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilaczy i nie
,
wymieniaj wtyczek zasilaczy na inne.
W przypadku uszkodzenia zasilacza nadajnika wymień go na nowy tego samego typu w
,
jednym z punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp. z o.o.
W przypadku uszkodzenia ładowarki lub zasilacza ładowarki wymień zepsuty element na
,
nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp. z
o.o.
Zawsze wkładaj do elektronicznej niani baterie właściwego typu, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
,
Do odbiornika wkładaj wyłącznie akumulatory właściwego typu.
Ponieważ ciągłe nadawanie jest zabronione, będziesz słyszeć dziecko jedynie wtedy, gdy
,
będzie wydawało odgłosy.
Pola elektromagnetyczne (eMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips Avent spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają aktualnie dostępne badania
naukowe.
Przygotowanie do użycia
nadajnik
Nadajnik może być zasilany z sieci elektrycznej lub działać na baterie. Nawet jeśli zamierzasz
korzystać z zasilania sieciowego, radzimy włożyć baterie do urządzenia. Zagwarantuje to jego
nieprzerwane działanie w przypadku awarii sieci elektrycznej.
Zasilanie sieciowe
1
Włóż małą wtyczkę do gniazda w nadajniku i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego
(rys. ).
Zasilanie bateryjne
Nadajnik działa na cztery baterie R6 AA 1,5 V (nie są dołączone do zestawu). Zdecydowanie
zalecamy używanie baterii PowerLife LR6 firmy Philips.
Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.
1
Przekręć dłonią pokrywkę komory baterii w lewo (Á OPEN). (rys. )

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: