Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Jei planuojate kurį laiką kūdikio stebėjimo siųstuvo nenaudoti, išimkite maitinimo elementus,
,
tėvų, kūdikio įrenginius ir adapterius laikykite patiektame kelioniniame krepšelyje.
aplinka
Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų
,
surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 29).
Maitinimo elementuose yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Maitinimo
,
elementų neišmeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, bet atiduokite jas į oficialų
surinkimo punktą. Prieš išmesdami prietaisą ar atiduodami jį į oficialų surinkimo punktą,
visada išimkite maitinimo elementus.
garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips" tinklalapyje www.philips.com arba
kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips" klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame
pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro,
kreipkitės į vietinį „Philips" pardavėją arba „Philips" buitinės technikos priežiūros skyrių.
Dažnai užduodami klausimai
Šiame skyriuje nurodyti dažniausiai apie šį prietaisą užduodami klausimai. Jei nerasite atsakymų į jums
kilusius klausimus, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Klausimas
Kodėl, paspaudus įrenginių
įjungimo / išjungimo
mygtukus, kūdikio įrenginio
ON (ĮJUNGIMO) lemputė
ir tėvų įrenginio LINK
(RYŠIO) lemputė
nepradeda šviesti?
Kodėl pypsi tėvų įrenginys?
Atsakymas
Galbūt tėvų įrenginio maitinimo elementai yra išsieikvoję ir tėvų
įrenginys nėra įstatytas į įkroviklį. Įkiškite įkroviklio adapterį į sieninį el.
lizdą ir įstatykite tėvų įrenginį į įkroviklį. Tada, norėdami užmegzti ryšį
su kūdikio įrenginiu, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Galbūt kūdikio įrenginio maitinimo elementai yra išsieikvoję ir kūdikio
įrenginys neįjungtas į elektros tinklą. Pakeiskite maitinimo elementus
arba įkiškite mažą kištuką į kūdikio įrenginį ir įjunkite adapterį į sieninį
el. lizdą. Tada, norėdami užmegzti ryšį su tėvų įrenginiu, paspauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys gali būti per toli vienas nuo kito.
Perkelkite tėvų įrenginį arčiau prie kūdikio įrenginio, tačiau ne arčiau
kaip per 1 metrą / 3 pėdas.
Jei tėvų įrenginio LINK (RYŠIO) lemputė vis dar nepradeda šviesti,
naudodami atstatymo funkciją, nustatykite įrenginių numatytuosius
nustatymus.
Jei tėvų įrenginys pypsi, o LINK (RYŠIO) lemputė blyksi raudonai,
ryšys su kūdikio įrenginiu yra nutrūkęs. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau
kūdikio įrenginio.
Jei tėvų įrenginys pypsi, LINK (RYŠIO) lemputė blyksi raudonai, o
maitinimo elementų patikrinimo lemputė šviečia raudonai, maitinimo
elementai senka. Įkraukite maitinimo elementus.
Lietuviškai
77

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: