Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
eesti
6
Veenduge selles, et te käed oleksid akupatarei sisestamise ajal kuivad.
1
Eemaldamiseks lükake patareipesa kaant allapoole (Jn 6).

Sisestage kaks taaslaetavat akupatareid (Jn 7).
Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õiges suunas.
,

Lükake vanemaseadme taga asuva patareipesa kaas tahapoole, kuni see klõpsatusega kohale
lukustub (Jn 8).

Pange laadija adapter seinakontakti ja vanemaseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER" (toide) märgutuli sütib põlema.
,
5
Jätke vanemaseade laadijasse, kuni akud on täielikult laetud.
esmakordsel laadimisel või pärast pikemat seadme mittekasutusperioodi, lülitage
,
vanemaseade välja ja laadige seda pidevalt vähemalt 10 tundi.
Laadimiseks kulub tavaliselt kaheksa tundi, kuid kui vanemaseade on laadimise ajal sisse
,
lülitatud, siis kestab laadimine kauem. Et laadimisaega võimalikult lühikeseks muuta, lülitage
vanemaseade laadimise ajaks välja.
Märgutuli „POWER" (toide) jääb põlema isegi siis, kui akupatareid on täis laetud.
,
Kui aku on täis laetud, võite vanemaseadet vähemalt 24 tundi juhtmeta kasutada.
,
Märkus: 24-tunnine tööaeg põhineb eeldusel, et beebiseade on 25% ajast saaterežiimis ning on
ülejäänud aja ooterežiimis (kui beebi ei tee sel ajal mingit häält).
Märkus: Kui vanemaseadme akupatareid on esmakordselt laetud, on tööaeg väiksem kui 24 tundi. Akud
saavutavad oma täismahtuvuse alles pärast seda, kui olete neid vähemalt neli korda laadinud ja
tühjendanud.
Märkus: Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis patarei kontrolltuli ( T) hakkab punaselt vilkuma.
Asetage vanemaseade laadijasse.
Märkus: Kui vanemaseade ei asu laadijas, lähevad akupatareid pidevalt tühjemaks, isegi siis kui
vanemaseade on välja lülitatud.
võrgutoitel kasutamine
1
Kontrollige kas olete laetavad akupatareid seadmesse pannud.

Pange laadija adapter seinakontakti ja vanemaseade laadijasse (Jn 9).
Laadija „POWER" (toide) märgutuli sütib põlema.
,
seadme kasutamine
1
Paigutage vanemaseade ja beebiseade side testimiseks ühte tuppa (Jn 10).
Veenduge selles, et beebiseade oleks vanemaseadmest vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusel.

Vajutage beebiseadme sisse-välja lüliti 3 nuppu ja hoidke kaks sekundit all. (Jn 11)
Öötuli süttib korraks põlema.
,
SEES-nupu märgutuli sütib põlema.
,

Vajutage vanemaseadme sisse-välja lüliti 3 nuppu ja hoidke kaks sekundit all. (Jn 12)
Helinivoo tuled süttivad lühikeseks ajaks siniselt põlema.
,
Akupatarei kontrolltuli (T) süttib korraks punaselt.
,
Ajal mil vanemaseade püüab beebiseadmega ühendust luua, vilgatab LINK-märgutuli korraks
,
punaselt põlema ja hakkab seejärel roheliselt vilkuma.
Vanemaseadme LINK-märgutuli vilgub roheliselt kuni ühendus pole loodud. See kestab umbes
,
30 sekundit. Nii vanemaseadme kui ka beebiseadme LINK-märgutuled jäävad seejärel pidevalt
roheliselt põlema (Jn 13).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: