Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
ҚазаҚша
68
болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'тің Үйге
арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл тармақта құрал туралы жиі қойылатын сұрақтар тізімі берілген. Егер сіз өз сұрағыңызға
жауапты таппасаңыз, еліңіздегі Тұтынушылар Қызмет Орталығымен байланысыңыз.
Сұрақ
Неліктен мен
бөліктердегі қосу|/
өшіру түймелерін
басқанымда нәресте
бөлігінде ON қуат
жарығы, ал ата-аналар
бөлігінде
LINK байланыс
жарықтары жанбайды?
Неліктен ата аналар
бөлігі телеметрлік
дыбысын шығарады?
Неліктен құрал
жағымсыз жоғары үн
шығарады?
Жауап
Мүмкін ата-аналар бөлігіндегі батареялар таусылған болар, ал ата-
аналар бөлігі тоққа қосулы зарядтаушы құралда тұрмаған болар.
Зарядтаушы құралдың адапторын қабырғадағы розеткаға қосып,
ата аналар бөлігін зарядтаушы құралға қойыңыз. Содан соң қосу/
өшіру түймесін басып, нәресте бөлігімен байланыс орнатыңыз.
Мүмкін нәресте бөлігіндегі батареялар таусылған болар және
нәресте бөлігі тоққа қосылмаған шығар. Батареяларды
алмастырыңыз немесе нәресте бөлігіндегі кішкене шанышқыны
нәресте бөлігіне кіргізіп, адапторды қабырғадағы тоққа қосыңыз.
Содан соң қосу/өшіру түймесін басып, ата-аналар бөлігімен
байланыс орнатыңыз.
Мүмкін ата-аналар бөлігі мен нәресте бөлігі бір бірімен байланыс
жасау аймағынан тыс жерде орналасқан болар. Ата аналар бөлігін
нәресте бөлігіне жақындатыңыз, алайда оны 1 метір/3 футтан
жақын етпеңіз.
Егер ата-аналар бөлігіндегі LINK байланыс жарығы сонда да
жымыңдамаса, онда қайта орнату түймесін басып, бөліктерді
бастапқы бағдарламаларға келтіріңіз.
Егер LINK (Байланыс) жарығы қызыл болып жымыңдап тұрғанда
ата-аналар бөлігі "бип" дыбысын шығарса, онда нәресте бөлігімен
байланыс жоғалды деген сөз. Ата-аналар бөлігін нәресте бөлігіне
жақындатыңыз.
Егер ата-аналар бөлігі бип дыбысын шығарып, LINK (Байланыс)
жарығы қызыл болып жымыңдап, және батареяларды тексеру
жарығы қызыл болып жанса, батареялары таусыла бастады деген
сөз. Батареяларды қайта зарядтаңыз.
Бөліктер бір біріне тым жақын орналасқан. Ата аналар бөлігін
нәресте бөлігінен ең кем дегенде 1 метр/3 фут қашықтыққа
қойыңыз.
Ата аналар бөлігіндегі дауыс деңгейі тым жоғары етіліп қойылған
болар. Ата аналар бөлігінің дауыс деңгейін төмендетіңіз.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: