Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents

Kratko pritišćite gumbe + i - za jačinu zvuka na roditeljskoj jedinici dok ne dosegnete željenu
razinu osjetljivosti mikrofona jedinice za bebu.
Napomena: Ako predugo pritišćete gumb SENSITIVITY (Osjetljivost) i/ili gumbe + i – za jačinu zvuka,
osjetljivost mikrofona se neće podesiti.
-
jedna lampica upaljena = najmanja razina osjetljivosti
-
sve lampice upaljene = najveća razina osjetljivosti
Napomena: Kad je osjetljivost mikrofona jedinice za bebu postavljena na visoku razinu, jedinica hvata
više zvukova i stoga češće odašilje. To rezultira većom potrošnjom energije.
Funkcija za govor
Gumb TALK (Govor) na roditeljskoj jedinici možete koristiti kako biste govorili svom djetetu (npr.
kako biste ga umirili).
1
Pritisnite i držite gumb TALK (Govor) i jasno govorite u mikrofon (Sl. 19).

Kad završite, otpustite gumb TALK (Govor).
Napomena: Kad pritisnete gumb TALK (Govor) nećete moći čuti dijete.
tihi rad monitora za bebe
1
Kratko pritišćite gumb za smanjivanje jačine zvuka (-) na roditeljskoj jedinici sve dok se zvuk
potpuno ne isključi (Sl. 20).
Zvuk je potpuno isključen kad sve lampice za razinu jačine zvuka prestanu svijetliti.
Dok jedinica za bebu ne prima nikakve zvukove, sve lampice za razinu jačine zvuka su
,
isključene (Sl. 21).
Kad jedinica za bebu uhvati neki zvuk, jedna ili više lampica za razinu zvuka će zasvijetliti. Što
,
je zvuk glasniji, to će se upaliti više lampica.
noćno svjetlo
1
Za uključivanje noćnog svjetla kratko pritisnite gumb za noćno svjetlo Q na jedinici za bebu.
(Sl. )

Za isključivanje noćnog svjetla ponovno kratko pritisnite gumb za noćno svjetlo Q.
Noćno svjetlo postepeno blijedi prije nego se potpuno ugasi.
,
Napomena: Ako gumb za noćno svjetlo Q pritisnete predugo, noćno svjetlo se ne pali niti gasi.
Savjet: Ako jedinica za bebu radi s baterijama, isključite noćno svjetlo. Na taj način štedite energiju.
Pozivanje roditeljske jedinice
Ako ste zametnuli roditeljsku jedinicu, a zvuk je isključen, pomoću gumba PAGE (Pozivanje) na
jedinici za bebu možete pozvati roditeljsku jedinicu kako biste je našli.
1
Kratko pritisnite gumb PAGE (Pozivanje) na jedinici za bebu (Sl. 23).
Roditeljska jedinica se automatski postavlja na srednju jačinu zvuka i čuje se zvučni signal
,
poziva.

Za zaustavljanje zvučnog signala poziva, ponovno nakratko pritisnite gumb PAGE (Pozivanje)
ili pritisnite bilo koji gumb na roditeljskoj jedinici.
Napomena: Ako gumb PAGE (Pozivanje) pritisnete predugo, roditeljska jedinica neće proizvesti zvučni
signal poziva.
Hrvatski
7

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: