Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Pitanje
Zašto se veza gubi s
vremena na vreme?
Zašto ima prekida u
zvuku?
Šta se dešava u slučaju
nestanka napajanja?
Da li je moj baby monitor
bezbedan od
prisluškivanja i smetnji?
Izgleda da neka dugmad
ne rade kada ih pritisnem.
Šta radim pogrešno?
Vreme rada roditeljske
jedinice treba da bude
bar 24 časa. Zašto je
vreme rada moje
roditeljske jedinice kraće?
Zašto lampica za proveru
baterija na roditeljskoj
jedinici ne svetli kada
počnem da punim
roditeljsku jedinicu?
Odgovor
Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su verovatno blizu spoljne
granice radnog dometa. Probajte na drugoj lokaciji ili smanjite
rastojanje između jedinica. Obratite pažnju da je potrebno oko
30 sekundi da se veza ponovo uspostavi.
Ako je roditeljska jedinica dovoljno napunjena, nastaviće da radi i u
slučaju nestanka struje, kako unutar tako i izvan punjača. Ako se u
jedinici za bebu nalaze baterije, u slučaju nestanka struje, ona će
automatski preći na rad na baterije.
DECT tehnologija u ovom baby monitoru garantuje da neće biti
smetnji sa drugih uređaja i da neće biti prisluškivanja.
Svu dugmad (osim dugmadi za uključivanje/isključivanje i dugmeta
TALK (pričanje)) treba da pritiskate kratko. Ako ih pritisnete suviše
dugo, neće raditi.
Kada se baterije roditeljske jedinice pune prvi put, vreme rada biće
kraće od 24 časa. Baterije dostižu svoj puni kapacitet tek nakon četiri
ciklusa punjenja i pražnjenja.
Jačina zvuka na jedinici za bebu je možda postavljena na suviše visok
nivo, što izaziva da jedinica za bebu troši puno energije. Smanjite jačinu
zvuka na jedinici za bebu.
Nivo osetljivosti mikrofona jedinice za bebu je možda postavljen na
suviše visok nivo, pa zato roditeljska jedinica troši mnogo energije.
Postavite osetljivost mikrofona roditeljske jedinice na niži nivo
pritiskom na dugme SENSITIVITY.
Ako punite roditeljsku jedinicu prvi put ili nakon duže pauze, možda
će proći nekoliko minuta dok lampica za proveru baterije ne počne da
svetli.
srPski
15

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: