Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
sLovensky
1
Rozsvieti sa kontrolné svetlo ON (Zapnuté).
,

Na rodičovskej jednotke stlačte a na 2 sekundy podržte stlačený vypínač 3. (Obr. 1)
Nakrátko sa rozsvietia kontrolné svetlá intenzity zvuku.
,
Kontrolné svetlo batérií ( T) sa na krátky čas rozsvieti načerveno.
,
Kontrolné svetlo LINK (Spojenie) krátko zabliká načerveno a potom, pokým sa bude
,
rodičovská jednotka pokúšať vytvoriť spojenie s detskou jednotkou, bude svetlo blikať
nazeleno.
Kontrolné svetlo LINK (Spojenie) na rodičovskej jednotke bliká nazeleno, až kým sa nevytvorí
,
spojenie. Toto môže trvať až 30 sekúnd. Potom bude kontrolné svetlo LINK (Spojenie) svietiť
nepretržite nazeleno (Obr. 13).
Ak sa po 30 sekundách nevytvorí spojenie, kontrolné svetlo LINK (Spojenie) na rodičovskej
,
jednotke bliká načerveno a jednotka z času na čas zapípa.

Detskú jednotku umiestnite aspoň 1 meter/3 stopy od dieťaťa (Obr. 14).
5
Rodičovskú jednotku umiestnite v dosahu detskej jednotky. Uistite sa, že je položená aspoň 1
meter/3 stopy od detskej jednotky (Obr. 15).
Ďalšie informácie o prevádzkovom dosahu nájdete v časti „Prevádzkový dosah".
Prevádzkový dosah
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa je 300 metrov/900 stôp v otvorenom
priestore. V závislostí od okolia a iných rušivých faktorov môže byť táto vzdialenosť menšia. V
interiéri je prevádzkový dosah až do 50 metrov/150 stôp.
Suché materiály
Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez
kovu, káblov alebo vedenia)
Tehla, preglejka
Železobetón
Kovové mriežky alebo tyče
Kovové alebo hliníkové platne
Pri mokrých a vlhkých materiáloch môže byť skrátenie dosahu až 100%.
Vlastnosti
nastavenie hlasitosti reproduktora
1
Na detskej jednotke nakrátko stlačte tlačidlá hlasitosti + a –, až kým nedosiahnete
požadovanú úroveň hlasitosti pre detskú jednotku (Obr. 16).

Na rodičovskej jednotke nakrátko stlačte tlačidlá hlasitosti + a –, až kým nedosiahnete
požadovanú hlasitosť pre rodičovskú jednotku (Obr. 17).
Poznámka: Ak podržíte stlačené tlačidlá hlasitosti + a – príliš dlho, úroveň hlasitosti sa nezmení.
Poznámka: Hlasitosť detskej jednotky musíte nastavovať len v prípade, ak používate funkciu rozprávania
(pozrite nižšie).
Poznámka: Ak je hlasitosť nastavená na vysokú úroveň, jednotky budú spotrebovávať viac energie.
Hrúbka materiálov
< 30 cm/12 palcov
< 30 cm/12 palcov
< 30 cm/12 palcov
< 1 cm/0,4 palca
< 1 cm/0,4 palca
Skrátenie dosahu
0-10%
5-35%
30-100%
90-100%
100%

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: