Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
roMână
10
Lumina de veghe se aprinde pentru scurt timp.
,
Indicatorul luminos ON (Pornit) se aprinde.
,

Menţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit 3 al unităţii pentru părinte timp de cel puţin
2 secunde. (fig. 12)
Indicatorul pentru nivelul sunetului luminează albastru pentru scurt timp.
,
Indicatorul luminos pentru verificare a bateriei ( T) luminează roşu pentru scurt timp.
,
Indicatorul luminos LINK (Legătură) luminează roşu pentru scurt timp şi apoi începe să
,
lumineze verde intermitent, în timp ce unitatea pentru părinte încearcă să stabilească o
conexiune cu unitatea pentru copil.
Indicatorul luminos LINK (Legătură) de pe unitatea pentru părinte luminează verde
,
intermitent până la stabilirea conexiunii. Aceasta durează până la 30 de secunde. Indicatorul
luminos LINK (Legătură) de pe unitatea pentru părinte rămâne apoi aprins verde
continuu (fig. 13).
Dacă după 30 de secunde nu a fost stabilită nici o conexiune, indicatorul luminos LINK
,
(Legătură) de pe unitatea pentru părinte va lumina roşu intermitent iar unitatea pentru
părinte va semnaliza sonor din când în când.

Aşezaţi unitatea pentru copil la o distanţă de cel puţin 1 metru/3 ft departe de copil (fig. 14).
5
Amplasaţi unitatea pentru părinte în raza de acţiune a unităţii pentru copil. Asiguraţi-vă că
aceasta se află la cel puţin 1 metru/3 ft de unitatea pentru copil (fig. 15).
Pentru informaţii suplimentare despre raza de acţiune, consultaţi secţiunea 'Raza de acţiune' de mai
jos.
raza de acţiune
Raza de acţiune a monitorului pentru copii este de 300 metri/900 ft în spaţiu deschis. În funcţie de
mediul înconjurător şi de alţi factori perturbatori, raza de acţiune poate fi mai mică. În interior, raza
de acţiune este de până la 50 metri/150 ft.
Materiale uscate
Lemn, gips, carton, sticlă (fără
metal, sârmă sau plumb)
Cărămidă, placaj
Beton armat
Grile sau bare metalice
Foi metalice sau de aluminiu
În cazul materialelor ude sau umede, raza de acţiune poate scădea cu 100%.
Caracteristici
reglarea volumului difuzorului
1
Apăsaţi scurt butoanele + şi – pentru volum ale unităţii pentru copil până obţineţi volumul
dorit al difuzorului pentru unitatea pentru copil (fig. 16).

Apăsaţi scurt butoanele + şi – pentru volum ale unităţii pentru părinte până obţineţi volumul
dorit al difuzorului pentru unitatea pentru părinte (fig. 17).
Notă: Dacă apăsaţi prea lung butoanele + şi – pentru volum, acesta nu va fi reglat.
Notă: Trebuie să reglaţi volumul unităţii pentru copil numai atunci când utilizaţi funcţia Vorbire (vezi mai
jos).
Grosime material
< 30 cm / 12 in.
< 30 cm / 12 in.
< 30 cm / 12 in.
< 1 cm / 0,4 in.
< 1 cm / 0,4 in.
Micşorarea razei de acţiune
0 - 10%
5 - 35%
30 - 100%
90-100%
100%

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: