Download  Print this page

Български - Philips Avent SCD498 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
увод
Усилията на Philips/Avent са съсредоточени върху производството на грижовни и надеждни
изделия, които създават увереност у родителите. Този бебефон Philips/Avent предлага
денонощна подкрепа, като гарантира, че можете винаги да чуете своето бебе ясно и без
смущаващи шумове. Технологията DECT гарантира нулеви смущения от други безжични
уреди и ясен сигнал между родителското устройство и устройството за бебето.
Общо описание (фиг. 1)
Устройство за бебето
A
1 Бутон on/off (вкл./изкл.) 3
2 Индикатор ON ("ВКЛ. " )
3 Бутони +/– за сила на звука
4 Индикатор за проверка на батерията T
5 Нощна светлина
6 Бутон за нощна светлина Q
7 Бутон PAGE
8 Микрофон
9 Адаптер
10 Малък жак
11 Капак на отделението за батерии
12 Гнездо за малък жак
13 Отделение за батерията
Родителско устройство
B
1 Бутон TALK
2 Индикатор LINK
3 Бутон SENSITIVITY ("ЧУВСТВИТЕЛНОСТ")
4 Бутон on/off (вкл./изкл.) 3
5 Отвор за щипка за колан и лента за врат
6 Лампи за нивото на звука
7 Бутони +/– за сила на звука
8 Индикатор за проверка на батерията T
9 Микрофон
10 Високоговорител
11 Отделение за батерията
12 Щипка за колан
13 Капак на отделението за батерии
14 Лента за врат
15 Адаптер
16 Зарядно устройство
17 Индикатор POWER
Чантичка за пътуване
C
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го
запазете за справка в бъдеще.
Този бебефон е помощно средство. Той не може да е заместител на отговорния и
,
навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.
Преди да включите устройството за бебето и зарядното устройство в контакта,
,
проверете дали напрежението, показано на техните адаптери, отговаря на това на
местната мрежа.
Използвайте и съхранявайте уреда при температури между 10°C и 40°C.
,
Български
15

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: