Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Kada ne nameravate da koristite baby monitor neko vreme, izvadite baterije i odložite
,
roditeljsku jedinicu, jedinicu za bebu i adaptere u torbicu za putovanje koju ste dobili u
kompletu.
Zaštita okoline
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte
,
na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 29).
Baterije sadrže materije koje mogu da zagade okolinu. Nemojte bacati prazne baterije sa
,
običnim kućnim otpadom, već ih predajte na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija. Pre
bacanja uređaja na otpad obavezno izvadite baterije i predajte ga na zvaničnom mestu za
prikupljanje.
garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi
www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete
na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se
ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
najčešća pitanja
U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na
svoje pitanje, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji.
Pitanje
Zašto se lampica ON
(napajanje) na jedinici za
bebu i lampica
LINK (indikator veze) na
roditeljskoj jedinici ne
uključuju kada pritisnem
dugme za uključivanje/
isključivanje?
Zašto roditeljska jedinica
ispušta zvučni signal?
Odgovor
Možda su baterije roditeljske jedinice prazne, a roditeljska jedinica nije
u punjaču priključenom u struju. Uključite adapter punjača u zidnu
utičnicu i stavite roditeljsku jedinicu u punjač. Zatim pritisnite dugme
za uključivanje/isključivanje da bi se uspostavila veza sa jedinicom za
bebu.
Možda su baterije jedinice za bebu prazne, a jedinica za bebu nije
priključena u struju. Zamenite baterije ili umetnite mali utikač u
jedinicu za bebu, a adapter u zidnu utičnicu. Zatim pritisnite dugme za
uključivanje/isključivanje da bi se uspostavila veza sa roditeljskom
jedinicom.
Roditeljska jedinica i jedinica za bebu su možda van dometa. Približite
roditeljsku jedinicu jedinici za bebu, ali tako da rastojanje ne bude
manje od 1 metra.
Ako lampica LINK (indikator veze) na roditeljskoj jedinici i dalje ne
svetli, upotrebite funkciju resetovanja da biste jedinice ponovo
postavili na podrazumevane vrednosti.
Ako roditeljska jedinica daje zvučni signal dok lampica LINK (indikator
veze) trepće crveno,izgubljena je veza sa jedinicom za bebu. Približite
roditeljsku jedinicu jedinici za bebu.
Ako roditeljska jedinica daje zvučni signal, lampica LINK (indikator
veze) trepće crveno i lampica za proveru baterija svetli
crveno, baterije su skoro prazne. Napunite baterije.
srPski
1

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: