Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 61

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

62
POLSKI
Automatyczne ustawianie pilota
W przypadku, gdy nie udaje się znaleźć właściwego kodu dla posiadanej marki sprzętu, pilot jest w stanie
automatycznie wyszukiwać prawidłowy kod.
1
Upewnij się, że telewizor jest włączony i wybierz kanał przy pomocy oryginalnego pilota lub klawiszy
telewizora (na przykład kanał 1).
2
Przytrzymaj klawisze s i y na SRU 1010 wciśnięte równocześnie przez
pięć sekund, aż do zapalenia się na stałe lampki wskaźnikowej.
3
Wciśnij klawisz y na SRU 1010 i przytrzymaj wciśnięty.
SRU 1010 zacznie teraz wysyłać wszystkie znane sobie sygnały 'Wyłącz.TV',
jeden po drugim. Za każdym wysłaniem kodu miga lampka wskaźnikowa.
4
Z chwilą wyłączenia się telewizora (Standby -Stan czuwania), natychmiast
zwolnij y klawisz SRU 1010, na potwierdzenie.
SRU 1010 znalazł kod wymagany przez twój telewizor.
5
Sprawdź, czy SRU 1010 obsługuje wszystkie funkcje twojego telewizora.
Jeśli tak nie jest, to ponownie przeprowadź automatyczne ustawienie.
SRU 1010 poszuka kodu, który może będzie lepiej działał.
Po przejściu wszystkich znanych kodów SRU 1010 automatycznie zatrzyma przeszukiwanie i lampka
wskaźnikowa przestanie migać.
Automatyczne programowanie telewizora zajmuje maksimum 6 minut.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: