Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 55

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

56
ČESKY
Obsah
1.
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.
Instalace dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Výměna baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zkouška dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Seřízení dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58
3.
Tlačítka a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.
Odstraňování závad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Seznam kódů všech značek / zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Informace pro zákazníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Úvod
Blahopřejeme Vám ke koupi univerzálního dálkového ovladače značky Philips SRU 1010. Ovladač SRU 1010
je šikovný rychlý ovladač s většími, rychle reagujícími tlačítky a ergonomickým tvarem, takže se s ním snadno
pracuje. Po instalaci je dálkový ovladač schopný ovládat nejčastěji používané funkce na televizních přístrojích
téměř všech značek.
Pokyny k přípravě tohoto dálkového ovladače k použití najdete pod záhlavím 'Instalace dálkového ovladače'.
2. Instalace dálkového ovladače
Ukládání baterií
1
Stiskněte krycí víčko dovnitř a zdvihněte je.
2
Podle obrázku vložte do zásobníku baterií dvě baterie typu R03, UM4 nebo
AAA.
3
Dejte víčko na místo a pevně je zaklapněte.
Zkouška dálkového ovladače
Jelikož ovladač SRU 1010 může používat různé signály pro různé značky přístrojů, případně i pro různé
modely jedné značky, doporučujeme Vám, abyste si vyzkoušeli, zda Vaše televize na ovladač SRU 1010
reaguje. Níže je uvedeno, jakým způsobem to vyzkoušet.
1
Zapněte televizi ručně nebo k zapnutí použijte původní dálkový ovladač. Vylaďte ji na kanál 1.
2
Zkontrolujte, zda fungují všechna tlačítka. Seznam tlačítek a jejich funkcí
najdete pod záhlavím '3. Tlačítka a funkce'.
Jestliže televize reaguje správně na pokyny všech tlačítek, je ovladač
SRU 1010 připraven k použití.
Jestliže přístroj nereaguje na žádná tlačítka nebo reaguje jen na
některá, postupujte podle pokynů uvedených pod záhlavím 'Seřízení dálkového ovladače'
nebo si přečtěte pokyny na stránkách: www.philips.com/urc.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: