Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 23

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

24
SVENSKA
Innehåll
1.
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.
Installera fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26
Sätta i batterierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Testa fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ställa in fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26
3.
Knappar och funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kodlista för alla märken/all utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Information till konsumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1. Inledning
Gratulerar till ditt inköp av fjärrkontrollen Philips SRU 1010. SRU 1010 är en händig fjärr med stora knappar
och ergnomisk form för bekväm fjärrstyrning. När du har ställt in fjärren kan du styra de flesta funktioner på
nästa alla teve-märken. I kapitlet 'Installera fjärrkontrollen' hittar du information om hur du förbereder den
för användning.
2. Installera fjärrkontrollen
Sätta i batterierna
1
Tryck locket inåt och lyft det.
2
Lägg i två batterier av R03-, UM4- eller AAA-typ i batterifacket enligt bilden.
3
Sätt tillbaka locket och knäpp fast det stadigt.
Testa fjärrkontrollen
SRU 1010 använder olika signaler för olika märken och till och med för olika modeller av samma märke, och
det är därför säkrast att testa om din teve reagerar på SRU 1010.
I exemplet nedan visas hur du gör det.
1
Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen. Ställ in kanal 1.
2
Kontrollera att alla knapparna fungerar. Du hittar en översikt över knapparna
och deras funktion under '3. Knappar och funktioner'.
Om teven fungerar som den ska på alla knappkommandona är SRU 1010
klar för användning.
Om enheten inte reagerar alls eller inte reagerar på vissa
knappkommandon, följer anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen' eller gör en setup
on-line på: www.philips.com/urc.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: