Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 27

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

28
NORSK
Innhold
1.
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.
Installere fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30
Sette inn batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Teste fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stille inn fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-30
3.
Knapper og funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kodeliste over alle merker / alt utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-68
Informasjon for kunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1. Innledning
Gratulerer med valget av en Philips SRU 1010 universal fjernkontroll. SRU 1010 er en grei 'zapper',
ergonomisk utformet med store 'zapper'-knapper som gir komfortabel kontroll. Så snart fjernkontrollen er
installert, kan den betjene de funksjonene som brukes mest på de fleste TV-apparater. I kapittelet 'Installere
fjernkontrollen' finner du opplysninger om hvordan fjernkontrollen skal klargjøres for bruk.
2. Installere fjernkontrollen
Sette inn batterier
1
Trykk dekselet innover og løft det opp.
2
Legg to batterier av typen R03, UM4 eller AAA i batterirommet som vist.
3
Sett på dekselet igjen og klikk det godt på plass.
Teste fjernkontrollen
Siden SRU 1010 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke, og til og med for ulike modeller av samme
merke, råder vi deg til å teste om TV-apparatet ditt reagerer på SRU 1010.
Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres.
1
Slå på TV-apparatet for hånd eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
2
Sjekk om alle knappene virker. Du finner en oversikt over knappene og
deres funksjoner under '3. Knapper og funksjoner'.
Hvis TV-apparatet reagerer som det skal på alle knappekommandoene, er
SRU 1010 klar til bruk.
Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på
alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen', eller gå
til www.philips.com/urc for innstilling online.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: