Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 29

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

30
NORSK
Stille inn fjernkontrollen automatisk
Hvis du ikke greier å finne den rette koden for apparatet eller merket, kan du la fjernkontrollen søke
automatisk etter den rette koden.
1
Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal med den opprinnelige fjernkontrollen
eller med knappene på TV-apparatet (for eksempel kanal 1).
2
Hold knappene s og y på SRU 1010 trykket inn samtidig i fem sekunder
til indikatorlampen lyser jevnt.
3
Trykk y knappen på SRU 1010 og fortsett å trykke på den.
Nå begynner SRU 1010 å avgi alle kjente 'TV-av'-signaler, ett etter ett.
Hver gang det sendes en kode, tennes indikatorlampen.
4
Når TV-apparatet slår seg av (stand-by), slipp straks y knappen
på SRU 1010 for å bekrefte.
SRU 1010 har nå funnet en kode som virker på ditt TV-apparat.
5
Sjekk om du kan betjene alle funksjonene på TV-apparatet med
SRU 1010-kontrollen.
Hvis du ikke kan det, kan du gjenta den automatiske innstillingen.
SRU 1010 vil da søke etter en kode som kanskje fungerer bedre.
Etter at SRU 1010 har gått gjennom alle de kjente kodene, vil søkingen stoppe automatisk og
indikatorlampen vil slutte å blinke.
Automatisk programmering av et TV-apparat tar maksimum 6 minutter.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: