× Bookmark added
Download Print This Page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 30

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Knapper og funksjoner
Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres funksjoner.
1 y (Standby) . . . . . . . slår TV-apparatet på eller av.
2 Indikatorlampen . . blinker / tenner når det trykkes på en knapp / knappekombinasjon.
3 E . . . . . . . . . . . . . . . . velger mellom TV-apparat med standard (4:3) eller widescreen (bredskjerm)
4 VOL – . . . . . . . . . . . . reduserer lydstyrken (volum) på TV-apparatet.
5 PROG –. . . . . . . . . . . velger en tidligere kanal.
6 VOL + . . . . . . . . . . . . øker lydstyrken (volum) på TV-apparatet.
7 PROG + . . . . . . . . . . velger en påfølgende kanal.
8 s (Mute) . . . . . . . . . demper lyden på TV-apparatet.
4. Problemløsing
Problem
Løsning
Apparatet du prøver å betjene, reagerer ikke når du trykker på en knapp.
Skift uit de gamle batteriene med to nye batterier av typen R03, UM4 eller AAA.
Pek på enheten med SRU 1010-kontrollen og forsikre deg om at det ikke er noen hindring mellom
SRU 1010 og apparatet.
SRU 1010-kontrollen reagerer ikke som den skal på kommandoer.
Du bruker kanskje feil kode. Prøv å programmere SRU 1010 igjen med en annen kode, som finnes under
merkenavnet for apparatet ditt, eller still den inn på automatisk søking igjen for å finne den riktige koden.
Apparatet ditt er av et merke som ikke finnes i kodelisten.
Prøv å stille inn SRU 1010 automatisk. Se 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.
Ingen av kodene virker under manuell innstilling av fjernkontrollen.
I så fall, følg anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.
(16:9).
NORSK
31

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: