Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 30

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Knapper og funksjoner
Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres funksjoner.
1 y (Standby) . . . . . . . slår TV-apparatet på eller av.
2 Indikatorlampen . . blinker / tenner når det trykkes på en knapp / knappekombinasjon.
3 E . . . . . . . . . . . . . . . . velger mellom TV-apparat med standard (4:3) eller widescreen (bredskjerm)
4 VOL – . . . . . . . . . . . . reduserer lydstyrken (volum) på TV-apparatet.
5 PROG –. . . . . . . . . . . velger en tidligere kanal.
6 VOL + . . . . . . . . . . . . øker lydstyrken (volum) på TV-apparatet.
7 PROG + . . . . . . . . . . velger en påfølgende kanal.
8 s (Mute) . . . . . . . . . demper lyden på TV-apparatet.
4. Problemløsing
Problem
Løsning
Apparatet du prøver å betjene, reagerer ikke når du trykker på en knapp.
Skift uit de gamle batteriene med to nye batterier av typen R03, UM4 eller AAA.
Pek på enheten med SRU 1010-kontrollen og forsikre deg om at det ikke er noen hindring mellom
SRU 1010 og apparatet.
SRU 1010-kontrollen reagerer ikke som den skal på kommandoer.
Du bruker kanskje feil kode. Prøv å programmere SRU 1010 igjen med en annen kode, som finnes under
merkenavnet for apparatet ditt, eller still den inn på automatisk søking igjen for å finne den riktige koden.
Apparatet ditt er av et merke som ikke finnes i kodelisten.
Prøv å stille inn SRU 1010 automatisk. Se 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.
Ingen av kodene virker under manuell innstilling av fjernkontrollen.
I så fall, følg anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.
(16:9).
NORSK
31

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: