Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 58

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Tlačítka a funkce
Na obrázku na straně 3 je uveden přehled všech tlačítek a jejich funkcí.
1 y (Pohotovost) . . zapne a vypne televizi.
2 Indikátor . . . . . . bliká / rozsvítí se při stisknutí tlačítka / kombinace tlačítek.
3 E . . . . . . . . . . . volí obyčejnou (4:3) nebo širokoúhlovou (16:9) televizní obrazovku.
4 VOL – . . . . . . . . sníží hlasitost televize.
5 PROG – . . . . . . . zvolí předchozí kanál l.
6 VOL + . . . . . . . . zvýší hlasitost televize.
7 PROG + . . . . . . . zvolí následující kanál.
8 s (Němý). . . . . . utlumí zvuk televize.
4. Odstraňování závad
Problém
Řešení
Přístroj, který chcete ovládat, nereaguje na stisknutí libovolného tlačítka.
Vyměňte staré baterie za dvě nové baterie typu R03, UM4 nebo AAA.
Zaměřte ovladač SRU 1010 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovladačem SRU 1010 a přístrojem nejsou
žádné překážky.
Ovladač SRU 1010 nereaguje správně na pokyny.
Používáte možná nesprávný kód. Zkuste ovladač SRU 1010 naprogramovat znovu jiným kódem, uvedeným
pro značku Vašeho přístroje, nebo ovladač seřiďte automatickým vyhledáváním správného kódu.
Značka Vašeho přístroje není na seznamu kódů uvedena.
Zkuste seřídit ovladač SRU 1010 automaticky. Viz 'Automatické seřízení dálkového ovladače'.
Při manuálním seřizování dálkového ovladače nefungují žádné kódy.
V tomto případě postupujte podle pokynů uvedených pod záhlavím 'Automatické seřízení dálkového
ovladače'.
ČESKY
59

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: