Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 25

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

26
SVENSKA
Ställa in fjärrkontrollen automatiskt
Om du inte kan hitta rätt kod för din enhet kan fjärrkontrollen automatiskt söka efter rätt kod.
1
Se till att teven är påkopplad och välj en kanal med den gamla fjärrkontrollen eller med knapparna på
teven (exempelvis kanal 1).
2
Håll ner knapparna s och y på SRU 1010 samtidigt i fem sekunder tills
indikatorn lyser.
3
Tryck på y på SRU 1010 och håll ner den.
SRU 1010 börjar nu sända alla kända signaler för 'stäng av teven',
en i taget.Varje gång en kod sänds blinkar lampan.
4
När teven stängs av (går in i standby), släpper du omedelbart upp
standbyknappen y på SRU 1010-enheten.
SRU 1010 har nu hittat en kod som fungerar med din teve.
5
Kontrollera att du kan styra alla funktionerna på teven med SRU 1010.
Om det inte händer, kan du göra om den automatiska inställningen.
Då letar SRU 1010-enheten efter en kod som kanske fungerar bättre.
När SRU 1010-enheten har gått genom alla kända koder, upphör sökningen automatiskt och lampan
slutar blinka.
Automatisk inprogrammering av en teve tar höst 6 minuter.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: