Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 22

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

3. Knapper og funktioner
Illustrationen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres funktioner.
1 y (Standby) . . . . . . . . slår tv'et til eller fra.
2 Indikatolampen . . . . blinker / lyser, når der trykkes på en knap / knapkombination.
3 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . vælger mellem standard (4:3) og bredformat (16:9) TV.
4 VOL – . . . . . . . . . . . . . . reducerer tv-apparatets lydstyrke.
5 PROG – . . . . . . . . . . . . vælger forrige kanal.
6 VOL + . . . . . . . . . . . . . . øger tv-apparatets lydstyrke.
7 PROG + . . . . . . . . . . . . vælger næste kanal.
8 s (Mute) . . . . . . . . . . . slår lyden på tv-apparatet til eller fra.
4. Problemløsning
Problem
Løsning
Det apparat, du vil betjene, reagerer ikke, når du trykker på en knap.
Udskift de gamle batterier med to nye batterier af type R03, UM4 eller AAA.
Peg på apparatet med SRU 1010'en og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem SRU 1010'en og
apparatet.
SRU 1010'en udfører ikke kommandoerne korrekt.
-
Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at programmere SRU 1010'en igen ved at bruge en anden kode,
der er anført under dit mærke, eller begynd den automatiske søgning igen for at finde den rigtige kode.
Mærket på dit apparet står ikke på kodelisten.
-
Prøv at indstille SRU 1010'en automatisk. Se afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'.
Ingen af koderne virker ved den manuelle indstilling af fjernbetjeningen.
-
I så fald følg anvisningerne i afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'.
DANSK
23

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: