Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 24

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Ställa in fjärrkontrollen
Detta är bara nödvändigt om din teve inte reagerar på SRU 1010. I så fall känner inte SRU 1010 igen
märket och/eller modellen på din teve, och då måste du programmera fjärrkontrollen så den gör det.
I exemplet nedan visas hur du gör det. Du kan ställa in fjärrkontrollen manuellt eller automatiskt.
Ställa in fjärrkontrollen manuellt
1
Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen. Ställ in kanal 1.
2
Slå upp märket för din tv i kodlistan baktill i denna handbok.
Där ges en eller fler femsiffriga koder för varje märke.
Notera den första koden.
På vår webbplats www.philips.com/urc kan du välja din enhets typnummer direkt
för att hitta rätt kod.
Se till att du använder koderna från rätt tabell.
3
Håll ner knapparna s och y på SRU 1010 samtidigt i fem sekunder
tills indikatorn lyser.
4
Knappa sedan in koden som du noterade i steg 2 med kodknapparna.
Då blinkar lampan två gånger. Om lampan blinkar enstaka gånger under en
längre stund har koden inte skrivits in korrekt, eller fel kod har skrivits in.
Börja om från steg 2.
5
Rikta SRU 1010 mot teven och kontrollera att den reagerar som den ska.
Om teven fungerar på alla knappkommandona är SRU 1010 klar för användning.
Glöm inte att anteckna din kod.
Om enheten inte reagerar alls eller bara på vissa knappkommandon börjar du om från steg
2 och försöker med nästa kod i listan.
SVENSKA
25

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: