Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 28

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Stille inn fjernkontrollen
Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på SRU 1010. I så fall betyr det at SRU 1010 ikke
gjenkjenner TV-apparatets merke og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det.
Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres. Du kan innstille fjernkontrollen enten manuelt eller
automatisk.
Stille inn fjernkontrollen manuelt
1
Slå på TV-apparatet for hånd eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen. Still inn på kanal 1.
2
Slå opp koden for TV-apparatet i kodelisten bakerst i denne håndboken.
Den viser én eller flere 5-sifrede koder for hvert merke. Notér deg den
første koden.
På nettsiden vår www.philips.com/urc kan du velge apparatets typenummer
direkte for å finne den rette koden.
Pass på at du bruker kodene fra den riktige tabellen.
3
Hold knappene s og y på SRU 1010 trykket inn samtidig i fem sekunder
til indikatorlampen lyser jevnt.
4
Tast så inn koden du noterte deg i trinn 2 ved å bruke tallknappene.
Indikatorlampen blinker nå to ganger. Hvis indikatorlampen blinker én gang i
en lengre tid, har koden ikke blitt lagt inn riktig eller feil kode er blitt lagt inn.
Begynn på nytt fra trinn 2.
5
Pek med SRU 1010-kontrollen mot TV-apparatet og sjekk at det reagerer
som det skal.
Hvis TV-apparatet reagerer på alle knappekommandoene, er SRU 1010 klar til bruk.
Glem ikke å notere ned koden din.
Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle
knappekommandoene, begynn på nytt fra trinn 2 og prøv neste kode på listen.
NORSK
29

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: