Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 60

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Ustawianie pilota
Jest wymagane tylko w przypadku, kiedy posiadany telewizor nie reaguje na sygnały z SRU 1010.
Oznacza to, że SRU 1010 nie rozpoznaje marki i/lub modelu danego telewizora i wymaga odpowiedniego
zaprogramowania. Poniższy przykład ilustruje, jak to zrobić. Pilota można ustawiać ręcznie lub automatycznie.
Ręczne ustawianie pilota
1
Włącz telewizor ręcznie, lub przy pomocy oryginalnego pilota. Ustaw na kanał 1.
2
Odszukaj markę posiadanego telewizora na liście kodów, z tyłu niniejszej
instrukcji. Dla każdej marki podano jeden lub więcej 5-cyfrowych kodów
klawiszy. Odnotuj pierwszy kod.
W naszej witrynie internetowej www.philips.com/urc możesz bezpośrednio
wybrać numer typu posiadanego urządzenia, w celu odszukania właściwego kodu.
Upewnij się, że korzystasz z kodów z właściwej tabeli.
3
Przytrzymaj klawisze s i y na SRU 1010 wciśnięte równocześnie,
przez pięć sekund, aż do zapalenia się na stałe lampki wskaźnikowej
4
Następnie wprowadź kod odczytany zgodnie z punktem 2, korzystając z k
lawiszy kodu.
Lampka wskaźnikowa mignie dwukrotnie. Jeśli lampka zapali się tylko raz, na
dłużej, to będzie to oznaczać, że kod został wprowadzony nieprawidłowo
lub, że użyto błędny kod. Powróć do punktu 2.
5
Nakieruj SRU 1010 na telewizor i sprawdź, czy prawidłowo działa.
Jeśli telewizor reaguje na polecenia wszystkich klawiszy, to SRU 1010 jest gotowy do użytku.
Nie zapomnij odnotować kodu.
Jeśli urządzenie w ogóle nie reaguje, lub reaguje tylko na niektóre klawisze, to powróć do
punktu 2 i spróbuj użyć następny kod z listy.
POLSKI
61

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: